Trenutno pregledavate SAVEZ HČZ PGŽ- sastanak u Bribiru

SAVEZ HČZ PGŽ- sastanak u Bribiru

Dana 21.kolovoza je u Bribiru održan sastanak dijela IO Saveza HČZ PGŽ i IO HČZ Crikvenica –Vinodol. Iz Saveza HČZ PGŽ sastanku su prisustvovali : Stanisav Linić predsjednik Saveza HČZ PGŽ, Rajko Bačnar, tajnik i Ivo Dvornik tajnik HČZ Rijeka dok su od strane HČZ Crikvenica-Vinodol sastanku bili nazočni pored Ivice Crnića, predsjednika i ostali članovi: Ivica Špalj, Drago Marušić, Nkica Miljković, Boris Mažuranić, Tiho Domijan, Ivica Manestar i Pavo Kraljić.
Bez obzira što se sastanku nije mogao odazvati određeni broj članova IO radi obaveza i godišnjih odmora, zaključci i prijedlozi koji su proizašli iz njega imat će utjecaj na dalji rad cjelokupne udruge.


Teme koje su obuhvaćene sastankom bile su:
• Kratka rekapitulacija dosadašnjeg rada HČZ sa posebnim naglaskom na nekoliko krupnih aktivnosti koje su realizirane u dosadanjem dijelu godine /napisan je projekt „Promocija vrijednosti Domovinskog rata“ i predan Ministarstvu branitelja, provedeno je niz predavanja iz hrvatske vojne povijesti i Domovinskog rata po školama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, provedeno je i studijsko putovanje u Kobarid/. Radio mreža za opasnost /RMZO/ ima već respektabilne rezultate i u stvarnosti je proteklo veoma malo vremena od ideje do realizacije na razini da se RMZO pojavljuje kao partner i potpora oficijelnoj mreži.
• Bez obzira na uspjehe neophodno je unaprijediti rad boljom organizacijom kroz promjene statuta i drugih akata kojima se regulira rad udruge. Tako je potrebno formiranje tima za Odnose s javnošću sa konkretnim zadaćama vezanim za javno djelovanje udruge. Potrebno je formirati manji/operativniji Izvršni odbor. Zbog geografske raštrkanosti članstva gotovo je nemoguće skupiti IO onoliko puta koliko je to potrebno tijekom godine. Manji IO djelovao bi brže /uz obavez da se svo članstvo pravovremeno informira/.
• U proteklo periodu došlo je povećanog interesa raznih udruga branitelja za uključivanje u rad HČZ što je svakako rezultat dugogodišnjeg kvalitetnog rada. Očekuje se formiranje nekoliko novih članica HČZ PGŽ i priključenje većeg broja novog članstva.
• Obzirom na stanje u društvu jedino je realno za očekivati da će se dalje financiranje rada udruga provoditi kroz vlastite aktivnosti i pisanje i provođenje projekata- samofinanciranje
• Za održavaje Izvještajne skupštine Saveza HČZ PGŽ određen je datum petak 18. rujna 2015. a predsjednik i tajnik Saveza HČZ PGŽ su ga dužni pripremiti. Vezano sa time potrebno je do 10.rujna dostaviti moguće izmjene na statuta Saveza HČZ PGŽ.
• Do kraja godine županijsku organizaciju HČZ očekuju slijedeće aktivnosti:IMG_20150821_192209
o Sudjelovanje na sastanku Središnjeg odbora HČZ RH-ZU na M.Lošinju početkom rujna mjeseca
o Održavanje međunarodnog susreta pričuvnih časnika srednjeeuropskih zemalja GAMING-2 Lovran od 24-27.rujna
o Priprema i održavanje Okruglog stola na temu: „ Primorsko –goranska županija u Domovinskom ratu“.
Kao poseban zaključak određeno je da će IO Saveza HČZ PGŽ do kraja rujna zatražiti sastanak sa Ministrom obrane i Ministrom branitelja radi rješavanja statusnih pitanja. Posebna zamjerka upućena je nadležnima što nisu smatrali da HČZ RH ZU, kao organizacija pričuvnih časnika i branitelja, nema svoje mesto na mimohodu OS u povodu Dana pobjede.
Zahvaljujemo domaćinima, gospodinu Ivici Crniću i svojim kolegama iz Crikvenice i N.Vinodolskog na gostoprimstvu.