HRATSKI ČASNIČKI ZBOR
-ZAJEDNICA UDRUGA-

VODSTVO ZAJEDNICE UDRUGA

PREDSJEDNIK

IGOR MAJETIĆ, satnik u miru

POTPREDSJEDNIK

NEVEN CUGELJ, brigadir u miru

POTPREDSJEDNIK

DAVOR ŠPOLJARIĆ, bojnik u miru

GLAVNI TAJNIK

BRANKO GAČAK, brigadir u miru

PREDSJ. NAD. ODB.

MATE OSTOVIĆ, general pukovnik u miru

PREDS. SUDA ČASTI

JOSIP ČERNI, brigadni general u miru.

POSLOVNI TAJNIK

MLADEN LALIĆ, bojnik u miru

HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR-ZAJEDNICA UDRUGA  je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom 

IZVOD IZ STATUTA HČZ-ZU

HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR-ZAJEDNICA UDRUGA je osnovana sa ciljem okupljanja časnika i dočasnika u jedinstvenu braniteljsku i strukovnu zajednicu udruga čije su djelatnosti od značaja za promicanje vrijednosti Domovinskog rata, izgradnja obrambenog i sigurnosnog sustava, te obrane i zaštite RH, te promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao pravednog i legitimnog obrambenog osloboditeljskog a ne agresivnog i osvajačkog rata prema bilo kome u kojem je RH branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.

Cilj HČZ-ZU je ostvarivanje zajedničkih interesa udruženih članica radi poticanja okupljanja i udruživanja svih zainteresiranih časnika i dočasnika oružanih snaga Republike Hrvatske u udruge i radi ostvarivanja interesa članova i Republike Hrvatske.

Djelatnosti HČZ-ZU:

 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao pravednog i legitimnog obrambenog osloboditeljskog a ne agresivnog i osvajačkog rata prema bilo kome u kojem je RH branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica
 • okupljanje pričuvnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske u jedinstvenu braniteljsku i strukovnu zajednicu udruga, koja je od važnosti za obranu i zaštitu Republike Hrvatske,
 • poticanje i provedba stalnog stručnog usavršavanja članova,
 • sudjelovanje u izobrazbi i osposobljavanju pučanstva za obranu i zaštitu Republike Hrvatske, sukladno planovima Ministarstva obrane,
 • suradnja s Ministarstvom obrane i oružanim snagama RH i ostalim ministarstvima, tijelima lokalne uprave i samouprave, gospodarskim subjektima i srodnim udrugama u provedbi zadaća utvrđenih srednjoročnim i godišnjim programom rada,
 • poticanje istraživanja vojne i ratničke povijesti Hrvata,
 • poticanje istraživanja i proučavanja vojnih iskustava Domovinskog rata,
 • upoznavanje članica i članstva s razvojem suvremene vojne misli, moderne tehnike i tehnologije, oružja i opreme,
 • upoznavanje članstva s međunarodnim konvencijama i normama međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava te s ljudskim pravima i zaštitom čovjekova okoliša,
 • osiguranje redovitog protoka stručnih informacija, ideja i mišljenja te obavijesti bitnih za rad i djelovanje članica,
 • organizacija simpozija, savjetovanja, seminara, stručnih predavanja, tribina, okruglih stolova, izložaba, promidžbenih djelatnosti, natjecanja, ophodnja, gađanja, druženja, studijskih putovanja, te drugih oblika usavršavanja u zemlji i inozemstvu,
 • izdavanje različitih publikacija, časopisa i glasila,
 • suradnja s drugim srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama i udrugama,
 • suradnja sa svim organizacijama i tijelima koje podupiru rad HČZ, a posebice s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata,
 • zastupanje interesa članica kod mjerodavnih tijela u zemlji i inozemstvu,
 • poticanje rješavanja statusnih i socijalnih pitanja pričuvnih časnika dragovoljno učlanjenih u HČZ.

Sukladno ciljevima i djelatnostima udruga djeluje na području:

 • Promicanja vrijednosti Domovinskog rata
 • Zaštiti interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Ostale djelatnosti branitelja – veterana Domovinskog rata

Gospodarske djelatnosti su: organiziranje seminara i predavanja te izdavačka djelatnost.