Bilateralni razgovori izaslanstva Hrvatskog časničkog zbora - Zajednice udruga i Udruge pričuvnih časnika Italije (UNUCI - “Unione Nacionale Ufficiali in Congedo de Italia”)

Karlovac, 21. svibnja 2024.

Bilateralni razgovori izaslanstva Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga i Udruge pričuvnih časnika Italije (UNUCI – “Union Nazionale Ufficiali in Congendo de Italia”) održani su 21. svibnja 2024. u Karlovcu. U ime Hrvatskog časničkog zbora razgovore su vodili pukovnica Nevenka Kovač, predsjednica Povjerenstva HČZ-ZU za međunarodnu suradnju i glavni tajnik HČZ-ZU, brigadir Branko Gačak, dok su talijansko izaslanstvo činili predsjednik Povjerenstva za vanjske poslove kapetan fregate Giuseppe Filippo Imbalzano i satnik Mauro De Angelis.

Razgovori su uključivali teme ukidanja obveznog služenja vojnog roka u Italiji i privremenog statusa zamrzavanje služenja vojnog roka u RH te negativnom učinku navedenih odluka na pričuvnu komponentu oružanih snaga dviju država i utjecaj na sve izraženiji trend opadanja broja članova u udrugama HČZ i UNUCI, zatim na temu vezanu uz organizaciju obaju udruga, zakonske propise koji uređuju područje odnosa s ministarstvima obrane i OS te o načinima financiranja rada i provedbe aktivnosti u zemlji i inozemstvu.

Talijanski predstavnici posebno su naglasili potrebu godišnjih razgovora dvaju udruga na bilateralnom planu, kao i multilateralne suradnje u okviru sporazuma o partnerstvu udruga pričuvnih časnika Jadrana (Adriatic Reserve Offiicers Associations Partnerhip”) pokrenute 2008., kojoj su uz talijanski UNUCI i hrvatski HČZ, kao punopravne članice pristupile slične albanske, bosansko-hercegovačke, crnogorske i slovenske udruge te druge udruge Sredozemlja i SAD kao promatrači. Nadalje pridaju golem značaj održavanja grobova poginulih vojnika u prijašnjim ratovima te u tom kontestu primjerice spominju njihove aktivnosti vezane uz posjećivanje grobova poginulim talijanskim vojnicima u Milovicama (Republika Češka). Posebni značaj pridaju multilateralnoj suradnji u okviru Gaminger europske inicijative (“Gaminger Initiative Europe”) i Konfereracije pričuvnih časnika NATO i partnerskih država CIOR (eng. “Interallied Confederation of Reserve Officers” ili fr. “Confédération Interalliée des Officiers de Réserve”) te daju naglasak jačanju značaja Gaminger europske inicijative koja bi tijekom proljetnog zasjedanja u Karlovcu (22. do 25. svibnja 2024.), uz sadašnje udruge iz Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije, Sj. Makedonije, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Švicarske trebala proširiti svoje članstvo časničim udrugama iz Albanije i Moldavije te okupljati ukupno 13 nacionalnih časničkih udruga. 

Potpisivanje Partnerskog sporazuma između udruga HČZ-ZU i UNUCI, Rijeka, 2015.

Izvješće izradili: Branko Gačak i Nevenka Kovač / Fotografije: Branko Gačak (i pismohrana HČZ)