Trenutno pregledavate IZLOŽBA U PPMHP-“RATNE BOJE”

IZLOŽBA U PPMHP-“RATNE BOJE”

Danas je u Povijesnom i pomorskom muzeju Hrvatskog primorja, u sklopu manifestacije NOĆ MUZEJA otvorena izložba u čijoj su pripremi, pored kolekcionara Damira Batistića, sudjelovali i drugi članovi Hrvatskog časničkog zbora.

KOLEKCIONAR DAMIR BATISTIĆ I NJEGOVE “RATNE BOJE”

Damir Batistić se kolekcionarstvom počeo baviti prije više od 20-tak godina, kako je u to vrijeme trajao rat u Hrvatskoj, nekako mu je najprirodnije bilo da počinje sa sakupljanjem odora i opreme  iz tog perioda.Poučen iskustvom,da su se slični predmeti nakon ww2, bacali i uništavali,namjerno ili slučajno, a već nakon 30-ak godina, počeli su biti traženi i teško dobavljivi, krenuo je u popunjavanje svoje kolekcije.
Na početku je dijelove odora  JNA prerađenih ili iz  uvoza i kacige koje su bile JNA porijekla, a individualno prilagođavane za potrebe ZNG-a, nalazio na ratištu, a koja je nakon šta je dolazila novija oprema, polako izlazila iz operativne upotrebe.
Ističe  odoru šivanu u „RIO“Rijeka, iz 1991 god, vjetrovka JNA porijekla sa oznakom Narodna zaštita, šinjel također JNA sa oznakom ZNG, zimske istočno njemačke odore korištene u 111 brigadi , pješadija i Riječki tenkisti, tigar odoru specijalne Policije iz 1991, američku odoru koju je koristio u 155 brigadi, na ličkom ratištu,te razne druge.
Član je upravnog odbora „Hrvatske udruge kolekcionara“iz Rijeke i jedan od urednika lista
„Kolekcionar“ koji izdaje udruga, sa ciljem promicanja kolekcionarstva, povezivanja i educiranja članova. Ove godine Udruga ulazi u 20-godišnjicu rada, te postoji namijera izdati Alamanah kolekcionara, sa predstavljanjem kolekcija,restauracija i osobnih istraživanja članova, koji bi bio kruna 20-godišnjeg rada,čija je promocija planirana u PPMHP Grada Rijeke,na njegovu inicijativu.
Aktivni je član „Časničkog zbora PGŽ“u kome ima punu podršku,pri organizaciji svojih
izložbi,zajedničkih predavanja ili sličnih aktivnosti.
Kako je vrijeme prolazilo počeo se zanimati za izlaganje svoje kolekcije,te je prije par    godina počeo sa izlaganjem  svojih eksponata :

  • Pomoć u postavu izložbe „Liburnija u domovinskom ratu“ koja se održala u paviljonu „J.Šporer“Opatija.
  • Druga zajednička izložba bila je, „20 godina ponosa i slave“u organizaciji UHBDDR „Grobnik“ sa kojom puno surađuje.
  • 2013 god.samostalna izložba „Domovinski rat“ u galeriji šterna u  Udruzi „Stari Put“iz Garića.Izložba je bila zanimljiva iz razloga,jer je stara šterna dočaravala efekt bunkera, te su posjetitelji imali dojam da su u prirodnom ratnom okruženju. Udruga „Stari put“organizira zanimljive nedjeljne sajmove starina,koje posijećuje kada miu to ostale obaveze dozvoljavaju.
  • 2014 godine samostalna izložba „Bljesak u ratu“ atomsko sklonište Volosko-Tošina,prostor S.K.“DVD Opatija“čiji je dopredsjednik.Ova izložba je bila zanimljiva, jer je  postavljena u autentičnom okruženju, atomskog skloništa iz vremena hladnog rata. Da postav bude reprezanivnije izložen,pomogao je PPMHP Grada Rijeke, kojim dosta surađuje, kustos muzeja Ivo Mileusnićsa ,te kolege kolekcionari Radovan Živanović,sa kolekcijom dijelova srušenih aviona iz domovinskog rata i Damir Trinajstić sa kolekcijom prišivnih oznaka liburnijskog kraja.

Osim same izložbe u to vrijeme uz pomoć „HČZ PGŽ“ zajedno sa  nadnarednikom Čestmirom Komarekom, održana su dva  predavanja „TOP 75 mm mle 1897“ i bojni brod „Bismarck“, koja su bila dobro posijećena.

  • 2014 godine izložba vojne opreme iz domovinskog rata,u sklopu izložbe maketa,“Božić u Bakru“koja je postavljena u organizaciji „Časničkog zbora“uz sudjelovanje PPMHP Grada Rijeke
  • 2015 Sa upravom PPMHP Grada Rijeke dogovorena je tematska  izožba,“RATNE BOJE“otvorenje 30.01.2015 u 18 sati,(u noći muzeja), autora Damira Batistića i Ive Mileusnića,na kojoj bi izlagali ranije spomenuti kolekcionari