Trenutno pregledavate DELEGACIJA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA NA ZIMSKOM  KONGRESU CIOR-a U BRISELU

DELEGACIJA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA NA ZIMSKOM KONGRESU CIOR-a U BRISELU

U Briselu, u novoj zgradi Zapovjedništva NATO-a , u vremenu od 30.siječnja do 01. Veljače, održan je tradicionalni zimski kongres CIOR-a (CONFEDERATION INTERALLIEE DES OFFICRIERS DE RESERVE). Delegacija HČZ-ZU bila je u sastavu: umirovljeni brigadir Stanislav Linić, voditelj i umirovljeni brigadir Neven Cugelj, član.

Zimski kongres CIOR-a je na samom početku pozdravio  general pukovnik Olivier RITTIMANN, zamjenik načelnika stožera Vojnog zapovjedništva NATO-a u Europi.

Pored uobičajenih organizacijskih pitanja vezanih za aktivnosti CIOR-a tijekom godine sa Povjerenstvom nacionalnih pričuvnih snaga (NATIONAL RESERVE FORCES COMMITTEE) potpisan je i Ugovor o suradnji i zajedničkom djelovanju sa ciljem:

·         Uspostave suradničkih i produktivnih odnosa između organizacija

·         Da se naglasi partnerstvo i komunikacijski kanali između dvije organizacije koje dijele zajedničke interese u osiguravanju dovoljnih i obučenih pričuvnih snaga matičnim zemljama

Ovime je stavljen van snage Ugovor koji je između ove dvije organizacije potpisan još davne 2003.godine.