CIOR SEMINAR: Implikacije Ruske intervencije na sigurnost Europe i odgovornost NATO-a

U gradiću K202_0235onigswinter, ljetovalištu stanovnika Bona i okolice, održan je u vremenu od 15-18 veljače 2015.godine seminar pod nazivom: Implikacie ruske intervencije na sigurnost Europe i odgovornost NATO-a. Organizatori seminara su Fondacija “Konrad Adenauer” u suradnji sa CIOR-om /Interallied Confederation of Reserve Officers/.

Seminar je obuhvaćao slijedeće teme:

 • Temelji i razvoj Ruske Federacije od 1991. do danas
 • Ključni konceptualni i praktični izazovi u odnosima sa Rusijom
 • Ekonomska međuovinost EU-Rusija: implikacija sankcija
 • Iskustva iz ruskh ratova u Gruziji i Čečeniji
 • Uloga Rusije u slijedećoj dekadi i njena interakcija sa NATO i EU
 • Evaluacija krajnjih ruskih ciljeva nakon aneksije Krima – prema novoj Ruskoj Imperiji
 • Politička uloga Europe
 • Potencijalni politički odgovor Zapada na novi status i smjer djelovanja Rusije
 • Potencijalni ojni odgovor Zapada na novi status Rusije
 • Što budućnost nosi za NATO
 • Sigurnosne imlikacije Ruske moći i intencije ostalih istočnoeuropskih zemalja /bivših zemalja VARŠAVSKOG UGOVORA/ a sada člania NATO-a
 • Integracija ruskih regularnih snaga
 • Koje su moguće reakcije NATO-a na eventualnu Rusku vojnu intervenciju u Baltičkim zemljama
 • Koje su moguće posljedice za odnos i međusobno djelovanje između SAD-KINE-RUSIJE-NATO

Na seminaru je sudjelovalo pedesetak slušatelja iz svih članica CIOR-a, od Južnoafričke Republike do Norveške. Iz HČZ-ZU seminaru su prisustvovali stožerni brigadir u mirovini Rozarijo Rozga, predsjednik HČZ-ZU i brigadir u mirovini Stanislav Linić, predsjednik Saveza HČZ PGŽ.

Predavači na seminaru bili su:

 • Nicolai Petro, Univesity Rhode Island, USA
 • Arkady Moses, Finnis Institut of International Affairs
 • Dr.Ralf Rollof, George C.Marshall European Centar for Security Studies,
 • brig Raimonds Rublovskis, Latvian Institute for POlitical Science
 • general Haldun Solmazturk, Chatam House iternational Securiti Department
 • Marcel Van Herpen, Cicero Foundation, aastricht
 • Detlef Puh, NATO International Staff
 • Gulliaume Lasconjarias, NATO Defense College, Rome
 • Patrick Wouters, International Military Staff
 • Hal Gardner, American University, Paris
 • Han Bouwmeester, Netherlands Defense Academy
 • Matthew Rhodes, George C.Marshall, European Centre for Security Studies

Seminar je bio izvanredno organiziran a predavanja su bila na najvišoj akademskoj razini. Kroz predavanja su predavači dali sveobuhvatan prikaz kompleksnosti trenutne krizne situacije u Ukrajini, povijesni razvoj odnosa u Istočnoj Europi, razvoj Ruske Federacije poslije pada Berlinskog zida i raspada SSSR-a te raspada Varšavkog ugovora, te odgovornost i odnos NATO-a u odnosu na trenutnu situaciju.

Obaveza je naše delegacije da se za slijedeće okupljanje HČZ u Osjieku pripremi prezentacija-informacija o seminaru.