Osijek u domovinskom ratu Osijeku, do siječnja 1992.g.

Istok Hrvatske, a tu pripada i nekadašnja općina Osijek, danas je to Osječko-Baranjska županija: jedini je prostor Republike Hrvatske, koji 1991. Godine, graniči sa republikom Srbijom; relativno velik broj, naselja sa pretežito srpskim stanovništvom, na samom Istoku, ali i u prostoru između Vinkovaca, Vukovara i Osijeka, te u Baranji; karakteristike ravničastog terena, kao prostora za […]

Nastavi čitati