C.I.O.R. WORKSHOP LEPTOKARIA

Savez pričuvnih časnika Republike Grčke, u suradnji sa CIOR-ovim odborom za PfP I Proširenje
organizirao je u vemenu od 16. Do 21. listopada radionicu u mjestu Leptokaria, osamdesetak kilometara od Soluna. Savez Hrvatskog časničkog zbora-zajednice udruga , predstavljali su umirovljeni časnici HV:

  1. Stožerni brigadir Rozario Rozga, predsjednik Udruge
  2. Brigadir Stanislav Linić, potpredsjednik Udruge I predsjednik HČZ PGŽ
  3. Bojnik Denis Deković, clan predsjedništva HČZ PGŽ
  4. Poručnik Rajko Samueli-Kačić, predsjednik HČZ Grada Rijeke

Program radionice bio je veoma dobro usklađen i sastojao se od predavanja, prezentacija o organizaciji pričuvnog sastava u zemljama članicama, rada po skupinama  I kulturnog dijela gdje smo posjetili  sveti grad Dion, Verginu-Ayries, grob Filipa II Makedonskog, iskopine Aristotelove škole, te arheološko nalazište Pella. U stručnom dijelu bili smo nazočni I vježbi – gađanju tenkovske satnije 24.oklopne brigade u Litohorou a poslije smo bili I gosti zapovjednika brigade,  brigadnog generala Nikolaosa Grillakisa..
Uvodno predavanje održao je professor filozofije sa Atenskog sveučilišta brigadni general u pričuvi, Gregorios Kostaras na temu: “Mir kao simbol života I rada pričuvnog časnika”
Zatim su održali prezentacije o organizaciji pričuvnog sastava u njihovim zemljama:

  1. Brigadir Stojan Stamatov: Sustav organizacije pručuvnog sastava Bugarske
  2. Pukovnik John W.Heck: Pričuvni sastav SAD
  3. Satnik Jaap Hoogenboezem: Organizacija pričuvnog sastava NIzozemske
  4. Pukovnik Joerg Hiddebrandt: Njemački sustav pričuve

Na kraju prvog dana general pukovnik u pričuvi Ioannis Zoukas održao je predavanje : Sigurnost I stabilnost na Balkanu
Drugog dana, poslije vježbe na poligonu u Litohorou predavanje o statusu pričuvnih časnika održao je I vojni sudac Christos Tsiachris a potom je organiziran rad po radnim grupama.
Trećeg dana, poslije posjeta grobu Filipa II Makedonskog održana je I plenarna sjednica a na kraju se je svim sudionicima obratio I presjednik C.I.O.R.-a kapetan frigate Francuske ratne mornarice Richard Roll.