Zimski kongres CIOR-a 2013.

Zimski kongres CIOR-a održan je u vremenu od 31.siječnja do 02.veljače 2013.godine u Briselu. Kao delegacija Časničkog zbora Republike Hrvatske sudjelovali su Predsjednik HČZ RH ZU stožern brigadir u mirovini Rozarijo Rozga i potpredsjednik brigadir u mirovini Stanislav Linić , predsjednik SAVEZA HČZ PGŽ.croatia_6

Kongres CIOR održavao se u Zapovjedništvu NATO-a prema slijedećem:

·         Prvi dan (31.siječanj):

o   Na samom početku sastanka skupu su se obratili:

§   Predsjednik CIOR-a, kapetan fregate francuske RM Richard Roll: sa kratkim osvrtom na postojeći status CIOR-a unutar NATO te iskustvima iz skorih razgovora sa Zapovjednikom ACT generalom Palomerisom

§  Zamjenik glavnog tajnika NATO-a, gospodin  Aleksander Wershbw sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu situaciju i trenutnu strategiju NATO-a poslije čikaškog sastanka.

o   Potom smo saslušali predavanje o novom ustroju zapovjedništva NATO-a a posebno jednog dijela koji se bavi upravljanjem u kriznim situacijama: Comprehensive Crisis and Operations Management Centrom koji je novo uspostavljen unutar SHAPE-a,

o   Predavanje o organizaciji pričuvnih časnika u  Finskoj i Njemačkoj

o   Predavanje o IMS (International Military Staff), njegovom ustrojstvu i zadaćama

o   Predvečer je organiziran prijem u Ratnom Muzeju u Briselu

·         Drugi dan(01.veljača) i treći dan (02.veljače):

o   Sudjelovali smo u radu Predsjedništva CIOR-a gdje se je raspravljalo o radu pojedinih odbora i planu rada za narednu godinu. Planirano je da se slijedeći Kongres CIOR održi u Parizu.

o   Kroz rad odbora za PFP i proširenje posebno je naglešena dobra organizacija konferencije GAMINGER INICIJATIVE u Splitu 2012.godine. Također je istaknuta kandidatura za organizaciju PFP AND OUTREACH COMITEE WORKSHOPA u listopadu iduće godine u Opatiji u organizaciji HČZ ZU RH.

Cjelokupni boravak na Kongresu CIOR-a u Briselu bio je višestruko koristan za HČZ ZU RH iz više razloga:

·         Upoznati smo sa nizom novosti koje se trenutno odvijaju u NATO-u i to ćemo prenijeti na naše članstvo

·         Istaknuta je naša visoka sposobnost organizacije međunarodnih skupova (GAMINGER INICIJATIVA SPLIT 2012.) i naša kandidatura za organizaciju CIOR WORKSHOP-a u Opatiji 2014.godine.

·         Naša cjelokupna aktivost naznačena je kao pozitivna i moramo i dalje biti aktivni u organizaciji radi šireg uključivanja našeg članstva u rad CIOR.