Trenutno pregledavate Radni sastanak Ministarstva hrvatskih branitelja i predstavnika braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata

Radni sastanak Ministarstva hrvatskih branitelja i predstavnika braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:HČZ RH-ZU

Zagreb, 11. veljače 2020.

Cjelodnevni radni sastanak čelnika i predstavnika braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata i čelnih ljudi Ministarstva hrvatskih branitelja održan je u prostorijama Ministarstva hrvatskih branitelja u Zagrebu, 11. veljače 2020. godine. Uz nazočnost državnih tajnika Ivana Vulića i Nevenke Benić, pomoćnika ministra Stjepana Sučića i Dinka Tandare i glavnog tajnika Ivana Akmadže te drugih čelnika ministarstva i područnih jedinica i djelatnika ministarstva sastanak je otvorio i vodio ministar Tomo Medved.

Tijekom sastanka predstavnicima udruga prezentiran je dosadašnji rad i postignuća u radu, zatim analiza rada tijekom protekle godine te planovi za 2020. godinu. Ministar Tomo Medved naglasio je kako je cilj ovakvih sastanaka izgradnja kvalitetnih partnerskih odnosa sa svim braniteljskim i stradalničkim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

Radni sastanak je podijeljen u tri tematska bloka unutar kojih su kroz prezentacije rada nadležnih ustrojstvenih cjelina predstavnici udruga informirani o najvažnijim područjima rada Ministarstva hrvatskih branitelja te o drugim važnim pitanjima vezanim uz rad braniteljskih i stradalničkih udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

U okviru prvog tematskog bloka, glavni tajnik Ivica Akmadža predstavio je okupljenima razloge i potrebu predlaganja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Izmjene i dopune Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Rok za prijedlog prvo-spomenutog Zakona je drugo tromjesečje ove godine a za prijedlog drugog je kraj ožujka ove godine. Predlaganje izmjena i dopuna vezano je uz rješavanje određenih poteškoća koje su se pojavljivale u dosadašnjoj dvogodišnjoj primjeni (za većinu odredbi Zakona) te potrebi poboljšanja procedura i vremena rješavanja određenih pitanja Prijedlozi izmjena i dopuna odnose se na definiciju hrvatskih branitelja, status pripadnika Narodne zaštite, status HRVI,  pitanja standarda obveznog zdravstvenog osiguranja, pitanja iz područja mirovinskog osiguranja i najniže mirovine, prava na troškove ukopa i druga pitanja. Načelnik Sektora za upravne i pravne poslove Vladimir Bergman prezentirao je postupak ostvarivanja statusa HRVI, zatim izvješće za 2019. te plan za 2020. godinu. Na kraju prvog tematskog bloka prezentirani su podaci o broju braniteljsko stradalničke populacije, broju poginulih i nestalih, strukturi umirovljenih, nezaposlenih te umrlih branitelja. Početkom 2020. godine bilo je preko 435 tisuća branitelja. Poginulih je 8394 branitelja, a umrlih nešto preko 65 tisuća. Suicid je počinilo gotovo 6300 branitelja a status HRVI ima 57 tisuća branitelja. U radnom odnosu je 184 tisuća branitelja, a primanja po Zakonu o mirovinskom osiguranju ima oko 55 tisuća branitelja, dok oko 76 tisuća nema nikakvih naknada.

U okviru drugog tematskog bloka, pomoćnik ministra Stjepan Sučić je održao prezentaciju o aktivnostima u procesu traženja nestalih te unapređenjem metodologija rada. Ukazao je na činjenicu još uvijek 1876 nerazriješenih slučaja, od  kojih je za 405 poznato mjesto ukopa a za 1471 slučaj se to ne zna. Najveći dio neriješenih slučajeva nalazi se na području Vukovara, a Ministarstvo hrvatskih branitelja je u suradnji s ostalim institucijama Vlade RH i OS RH provela golema i opsežna pretraživanja i iskapanja terena. Tijekom prošle godine detektirano je 194 moguće lokacije ukopa nestalih a 118 nestalih je ekshumirano.

Glavna savjetnica Željka Žokalj objasnila je aktivnosti vezane za probleme bivših zatočenika u srpskim koncentracijskim logorim. Iz izlaganja se može zaključivati o potpunoj nesuradnji srpskog pravosuđa, koje odbija hrvatske tužbe. Tijekom 2019. podignuta je jedna tužba protiv Republike Srbije, a građani Republike Srbije su podigli 93 tužbe protiv Republike Hrvatske. Sasvim je druga situacija s Crnogorskim sudovima koji su zbog tužbi hrvatskih građana za obeštećenjem u logoru Morinj donijeli 220 odluka u njihovu korist. Naglašeno je kako je za hrvatske građane ustrojeno Povjerenstvo za pružanje pravne pomoći u slučaju negativnih drugostupanjskih odluka srpskih sudova, a ministar je potvrdio da će Vlada RH maksimalno pomoći hrvatskim građanima u vođenju daljnjih postupaka.
Načelnik Sekora za stambeno zbrinjavanje Željko Motik prezentirao je izvješće o stambenom zbrinjavanju i plan za 2020. godinu. Govorio je o tri modela zbrinjavanja, uključujući dodjele stanova, zatim stambenih kredita i financijske potpore. U periodu od 2016. do kraja prošle godine dodijeljeno je 278 stana, zatim 841 stambeni kredit u vrijednosti 115 milijuna kuna te 539 financijskih potpora u vrijednosti od 42 milijuna kuna. Tijekom 2019. godine zbrinuto je 395 obitelji i dodijeljeno 78 stanova.

Predsjednik Uprave Inter Capital Asset Management d.o.o. Ivan Kurtović prezentirao je podatke koji svjedoče o porastu vrijednosti Fonda koji je u odnosu na 2016. godinu povećan za 33%. Ulaganjima u udio u HT vrijednost Fonda je sa 661 milijun kuna u 2016. uvećana na 996 milijuna kuna početkom tekuće godine. Pojasnio je i podjelu dobiti koja ide u Zakladu hrvatskih branitelja i u dividendu vlasnicima vlasničkih udjela.

Načelnica Sektora za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Zlatkica Marinković-Danilović objasnila aktivnosti Ministarstva u području zaštite i očuvanja zdravlja hrvatskih branitelja. Naglasila je da je prosjek dobi umrlih hrvatskih branitelja 63 godine i 4 mjeseca, te da je u protekloj godini umrlo 4145 branitelja, od kojih 673 ima status HRVI. Upoznala je nazočne o Programu Vlade RH koji obuhvaća skrb o braniteljima koja se provodi kroz opće i županijske bolnice, kliničke bolnice i kliničke bolničke centre, za rad kojih je u proračunu osigurano 17.820.000 kuna. Rezultat aktivnosti koje se provode u okviru Ppograma i mjera očuvanja zdravlja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata je dijagnosticiranje više od 30.000 novoutvrđenih bolesti ili promjena stanja zdravlja. Rad područnih jedinica prezentirala je načelnica Sektora za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć Katica Perković, koja navodi podatak od preko 63.000 obrađenih zahtjeva i konkretnih pomoći tražiteljima. Ove aktivnosti odradili su zaposlenici 21 područne jedinice, u kojima je zaposleno 43 pravnika, zatim 34 socijalna radnika, 21 sociologa, 6 liječnika te 20-ak ostalih stručnih djelatnika. Neki zahtjevi uspješno se rješavaju jednim sastankom i u nekoliko desetaka minuta, dok pak neki koji su složeniji iziskuju višestruko i trajnije rješavanje. u nekoliko  Voditeljica Područne jedinice Osijek. Sanja Ivković s primjerima iz prakse. Kazala je kako mjesečno imaju preko 700 zahtjeva za stručnom psiho-socijalnom pomoći te da su tijekom protekle godine obradili preko 8000 zahtjeva.
Treći tematski blok obuhvaćao je izvješće o realiziranim EU projektima u 2019. i planove za 2020. godinu, zatim aktivnosti vezane uz rad braniteljskih zadruga te informiranje o javnim pozivima i natječajima u 2020. godini i jedinstvenom protokolu i godišnjem kalendaru obilježavanja obljetnica i datuma iz Domovinskog rata.

Načelnica Sektora za strateško planiranje i EU projekte, Lea Talevski izvijestila je o provedbi natječaja iz Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz programe psiho-socijalnog osnaživanja za koji je u protekloj godini dodijeljeno oko 50 milijuna kuna, zatim o izgradnji veteranskih centara te o izrazito zahtjevnim aktivnostima digitaliziranog arhiviranja građe vezane uz branitelji i stradalnike iz Domovinskog rata. Ove aktivnosti uključuju digitalnu pohranu više od 3,5 milijuna dokumenata.

Načelnica Sektora za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata Marijana Tkalec govorila je o radu zadruga hrvatskih branitelja. Ističe uspješno funkcioniranje 509 braniteljskih zadruga u rad kojih je uključeno oko 4600 osoba te odličnu suradnju Ministarstva hrvatskih branitelja i Podravke iz Koprivnice, kroz koji su ugovorima braniteljske zadruge isporučile gotovo 12 tisuća tona poljoprivrednih proizvoda, voća, povrća i žitarica koprivničkoj Podravci. Govoreno je i o potporama Ministarstva koje mogu ostvariti braniteljske zadruge kroz programe potpore radu zadruga, zatim potpore proširenja djelatnosti te potpore zapošljavanja.

Javne pozivi i natječaje koji su planirani u 2020. godini predstavila je, načelnica Sektora za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata Mirela Buterin. Tijekom tekuće godine planira se objava ukupno 18 javnih poziva i natječaja, od kojih će 15 biti financirani iz sredstava proračuna Vlade RH a tri iz sredstava ESF. Prva dva natječaja za provedbu programa Promicanje vrijednosti DT i Psiho-socijalno osvježavanje, za koje je osigurano 15,4 milijuna kuna biti će otvoreni 17. veljače i trajati do 18. ožujka, dok će treći natječaj za program Obilježavanje obljetnica iz DR u vrijednosti od 3 milijuna kuna, biti otvoren od 20. veljače do 20. ožujka. Iz ESF sredstava financirati će se program Društvenog poduzetništva, a alokacija će iznositi 45 milijuna kuna.

Voditeljica Službe Danijela Majko govorila je o pitanjima vezanim uz jedinstveni protokol i godišnji kalendar obljetnica iz Domovinskog rata te najavila kako će MHB prije usvajanja dokumenta vezanog uz predmetno pitanje braniteljskim udrugama uputiti Smjernice vezane uz protokol i kalendar obljetnica.

Radnom sastanku u ime Hrvatskog časničkog zbora nazočio je predsjednik Zajednice udruga Branko Gačak.

Vidi poveznicu MHB:  https://branitelji.gov.hr/vijesti/odrzan-sastanak-s-udrugama-iz-domovinskog-rata/3571

Branko Gačak, brigadir u miru

predsjednik HČZ ZU