PRIPREME ZA 2012.GODINU

g2Predsjednik Udruge Hrvatskog časničkog zbora RH, stožerni brigadir u mirovini Rozario Rozga, predsjednik HČZ PGŽ umirovljeni brigadir Stanislav Linić i predsjednik HČZ Grada Rijeke umirovljeni poručnik Rajko Samueli Kačić obišli su tijekom 11.travnja 2011.godine lokacije na kojima će se odigravati glavna događanja vezano za susrete i djelovanja HČZ u 2012.godini na području PGŽ i šire i obavili preliminarne dogovore vezane za logističku potporu i to u bsd u Delnicama sa bojnikom MIljkovićem i u Hotelima “Uvala Scott” sa direktorom Anđelić Nedjeljkom.