Trenutno pregledavate Savez HČZ PGŽ: Sastanci u Bribiru, Opatiji i na Rabu

Savez HČZ PGŽ: Sastanci u Bribiru, Opatiji i na Rabu

Tijekom kolovoza i rujna u Savezu HČZ PGŽ provedeni su sastanci sa gradskim organizacijama HČZ Opatija i Rab i HČZ Vinodol sa ciljem sumiranja ovogodišnjih rezultata i priprema za predstojeću izvjetajnu skupštinu Saveza HČZ PGŽ 18.rujna 2015.godine.

Razgovaralo se uglavnom o slijedećem:

  • Realizacija zadaća i projekata tijekom 2015.godine
  • Financijski efekti projekata
  • Mogućnosti omasovljenja udruge, proširenja sa novim pojedinačnim članovima i udrugama
  • Pripreme za izvještajnu skupštinu
  • Zadaće i obveze do kraja 2015.godine
  • Zadaće u narednoj godini, potencijalni projekti i sl.
  • Mogućnosti opskrbe odorom dijela časničkog zbora gradskih organizacija Raba, Opatije i Vinodola,
  • Međunarodna suradnja, pripreme za Gaming 2 u Lovranu i mogućnosti organizacije međunarodnih susreta u slijedećoj godini.
  • Priprema za izvještajnu skupštinu, promjene statuta Udruge itd.

Osovni zaključak provedenih susreta je da se suradnja na razini Saveza PGŽ treba intenzivirati, da je potrebno međusobno uvezivanje  i pomoć u realizaciji pojedinih zadaća i projekata.