Osnivačka Skupština Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog Zagorja

HČZ HRVATSKOG ZAGORJA

Inicijalni odbor za osnivanje nove udruge Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog zagorja sazvao je osnivačku sjednicu Skupštine, koja je održana u Desiniću, u objektu vidikovac na brijegu Osredek Desinićki, vlasnika (i časnika HV u miru) Mladena Šurbeka, dana 11. siječnja 2020. godine u večernjim satima. Sjedište novoustrojene udruge biti će u Krapini, a područje djelovanja udruge obuhvaćati će 7 gradova i 25 općina iz Krapinsko-zagorske  te pojedinačno  zainteresirane časnike koji gravitiraju KZŽ iz područja susjedne Varaždinske županije.

Skupština je donijela potrebite odluke i usvojila temeljne dokumente vezane uz ustrojavanje i registraciju udruge te planske i financijske dokumente vezane uz rad udruge u 2020. godini.  Tijekom osnivačke sjednice, Skupština je izabrala predsjednika udruge te članove i predsjednike tijela udruge. Za predsjednika novoustrojene udruge izabran je Ivan Drašković, a za potpredsjednike Ernest Bifel, Zvonimir Kantolić i Marijan Jurjec.

Izabrani su članovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda. U Izvršni odbor uz predsjednika i potpredsjednike izabrani su Darko Hlaban, Stjepan Ovčarić i Zdravko Senčar. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran  je Ivan Peica a za članove Vjenceslav Kušić i Dražen Strabić. Za predsjednika Časnog suda izabran je Dragan Žilić a za članove Slavko Mikac i Darko Cigrovski .

U radu sjednice osnivačke Skupštine Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog Zagorja sudjelovali su državni tajnik u Ministarstvu obrane RH, Zdravko Jakop i predsjednik Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga Branko Gačak, koji su se prigodnim riječima obratili članovima Skupštine te čestitali novoizasbranom predsjedniku te predsjednicima i članovima tijela na izboru.

Predsjednik HČZ Hrvatskog zagorja Ivan Drašković na kraju sjednice zahvalio se na ukazanom povjerenju i izboru na dužnost te čestitkama gostiju.