Trenutno pregledavate ONO ŠTO NAM TRENUTNO NEDOSTAJE: RADIO MREŽA ZA OPASNOST

ONO ŠTO NAM TRENUTNO NEDOSTAJE: RADIO MREŽA ZA OPASNOST

Radio mreža za opasnost (RMZO) je neprofitna strukovna udruga građana koja okuplja radio amatere i radio operatere u organizirani sustav kako bi mogla biti potpora žurnim službama u segmentu komunikacija u slučaju velike nesreće ili katastrofe.

RMZO razvija svoju mrežu na svim frekvencijama koja je potuno neovisna o zemaljskoj ili satelitskoj infrastrukturi, no ujedno koristi i razvija sve ostale dostupne mogućnosti prijenosa informacija, digitalnih i analognih. Članstvo RMZO čine i profesionalnci i volonteri Civilne zaštite i DUZS-a, a udruga aktivno surađuje i sa ostalim čimbenicima i udrugama iz segmenta zaštite i spašavanja kako u Hrvatskoj tako i u Europi. Priznati smo također kao jedina udruga/klub u RH od Međunarodne radio amaterske udruge Regije 1, te Europske službeza za komunikacije u vanrednim situacijama na amaterskim i ne amaterskim frekvencijama (International Amateur Radio Union Region 1,Emergency communications in amateur and non-amateur radio service in EU). Naši članovi aktivno su sudjelovali u aktivnostima na području u Slavonije nedavno pogođenim katastrofalnim poplavama.

Katastrofalne poplave na području Slavonije 2014. godine, kao i ispad komunikacijskog sustava na području Gorskog kotara dokaz je kako je postojeći sustav nedostatan i nepouzdan, to nas je ponukalo da naš rad intenziviramo u tom pravcu te ponudimo konkretna rješenja kako za svaku mikrolokaciju obzirom na geografsku specifičnost područja, tako i za cijeli teritorij Republike Hrvatske. Interoperabilnost i fleksibilnost takvog pristupa daje velike komparativne prednosti te nadograđuje i upotpunjuje slabe točke postojećeg sustava i oplemnjuje ih. Naša udruga ne okuplja samo radio-amatere i operatere već i sve ostale struke potrebne za logističku potporu radu mreže, pojedince bez obzira na stupanj kvalifikacije dali formalne ili neformalne.

Udruga ima za cilj povezati sve klubove, udruge i pojedince voljne učestvovati u radu i edukaciji u sustavu zaštite i spašavanja, te se etablirati kao relevantni čimbenik u istom. Kroz dosadašnji rad uspjeli smo stvoriti kvalitetnu bazu operatera sa tendencijom širenja, te možemo bez lažne skromnosti reći da smo sa skromnim materijalno-tehničkim sredstvima u nekim segmentima presedan u Europi.

Na osnovu dosadašnjih iskustava kako kroz radio operaterski rad tako i kroz rad naših članova u sustavu ZiS-a razvidno je da postojeći sustav nije dostatan da izdrži vršna opterećenja u slučaju velike nesreće ili katastrofe pogotovo u aspektu interoperabilnosti te postavljanje težišta na vrstu uređaja i sustava koji su ovisni o zemaljskoj ili satelitskoj infrastrukturi. U tom kontekstu želimo stvoriti veliki broj malih, samodostatnih i fleksibilnih čvorišta i disperziranih lokacija koja bi se aktivirala u slučaju potrebe.
Čvorišta moraju biti organizirana prema zahtjevima geografske lokacije na nivou županija i gradova, te imati mogućnost povezivanja u svakom trenutku sa ostalim čimbenicima u sustavu zaštite i spašavanja kao i žurnim službama.
Operateri moraju biti educirani za rad u takvim situacijama te RMZO organizira adekvatnu edukaciju svojih članova kako na čvorištima tako i onih disperziranih na mikrolokacijama. Ključna zadaća je stvoriti efikasan sustav koji će imati mandat ravnopravno sudjelovati kao potpora svim čimbenicima na terenu u slučaju potrebe.

Na području Primorsko-Goranske županije proveden je pilot projekt u trajanju od četiri mjeseca gdje smo svakodnevo vršili dnevne provjere veze te uspjeli u rad uključiti dvadesetak radio operatera na potezu od Opatije do Kraljevice i Krka. Aktivnost procjene čujnosti na području PGŽ se nastavljaju te istu širimo i na grad Zagreb kako bi u svakom trenutku mogli sa sigurnošću znati koju vrstu uređaja i frekvencije koristiti kako na povezivanju na lokalnoj tako i globalnoj razini. Jedan od glavnih ciljeva nam je educirati radio operatersku zajednicu kako djelovati u slučaju velike nesreće ili katastrofe kako ne bi došlo do stvaranja panike i širenja dezinformacija te postati poveznica izmedju radio-amaterskih, CB, PMR klubova i čimbenika u Sustavu ZiS-a. Iskustva na području Europe i SAD ukazuju nam da krivo postupanje i aktivnosti radio operatera u takvim situacijama mogu biti vrlo kontraproduktivne pa čak i katastrofalna, dovodeći u opasnost ne samo operatere već i snage angažirane na terenu pa čak i civile. Primjer za uspješno organiziran sustav je MARS (Military Auxiliary Radio System) u SAD koji je sponzoriran od Ministarstva obrane SAD, te ravnopravno nadopunjuje i podiže kapacitete oružanih snaga SAD u tom segmentu. Nekoliko naših članova je sujelovalo na nekoliko združenih vježbi te su stekli kvalifikaciju da se ravnopravno uključe u taj sustav, dok jedan naš član može ravnopravno sudjelovati i posjeduje licencu MARS-a. Iz ovoga je razvidno da podizanjem naših kapaciteta podižemo i kapacitete i fleksibilnost na nivou grada, županije pa i države u slučaju potrebe.