Trenutno pregledavate ONLINE SASTANAK MINSTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

ONLINE SASTANAK MINSTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:HČZ RH-ZU

Ministarstvo hrvatskih branitelja organiziralo online sastanak s predstavnicima udruga iz Domovinskog rata u cilju izrade strateških dokumenata vezanih uz korištenje sredstava EU tijekom novog programskog razdoblja EU od 2021. do 2027. godine, 4. veljače 2021.

Ministarstvo hrvatskih branitelja je 4. veljače 2021. organiziralo virtualni sastanak s predstavnicima udruga iz Domovinskog rata u cilju izrade strateških dokumenata vezanih uz korištenje sredstava fondova EU tijekom novog programskog razdoblja od 2021. do 2027. godine. Sastanak su vodile predstavnice Ministarstva hrvatskih branitelja Nevenka Benić, Mirela Buterin i Lea Talevski. Uz predstavnice Ministarstva u radu sastanka su sudjelovalo je dvadeset i četvoro predstavnika udruga iz Domovinskog rata. U ime HČZ – ZU u radu sastanka sudjelovali su predsjednik Branko Gačak, glavni tajnik Neven Cugelj te poslovni tajnik Mladen Lalić.

Središnje radno tijelo na državnoj razini za proces programiranja strateških dokumenata za novo programsko razdoblje je Nacionalni koordinacijski odbor za europske investicijske i strukturne fondove i instrumente EU u RH, koji radi u sedam radnih skupina za izradu pojedinih dijelova strateških dokumenata. Ministarstvo hrvatskih branitelja uključeno je i rad tri radne skupine, Radnu skupinu Pametna Hrvatska, zatim Radnu skupinu za integrirani teritorijalni razvoj te Radnu skupinu Solidarna Hrvatska. U okviru Radne skupine Solidarna Hrvatska i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali nositelj je izrade sadržaja povezanih uz posebni cilj 4. vii. + („Poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih prilika i aktivnog sudjelovanja te poboljšavanje mogućnosti zapošljavanja“). Od udruga se očekuje da se svojim prijedlozima aktivno uključe u izradu sadržaja vezanih uz navedeni posebni cilj i druge ( PC 4. i. + i PC 4. ix. + ) vezane uz ovaj te druge Operativne programe. (Više u priloženoj prezentaciji MHB).

Ovaj virtualni sastanak odličan je nastavak ranijeg u organizaciji Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, na temu „Novi proračun EU od 2021. do 2027. i programi sljedeće generacije za organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj“, koji je održan 25. siječnja 2021.

Tekst i fotografije: Branko Gačak