Trenutno pregledavate KONFERENCIJA GAMINGER INICIJATIVE –GAMING I (sudjelovanje Hrvatske delegacije)

KONFERENCIJA GAMINGER INICIJATIVE –GAMING I (sudjelovanje Hrvatske delegacije)

U vremenu od 18. do 21. svibnja 2017. u gradu Chianciano Terme, (Provincija Siena, Regija Toskana) u Italiji održana je proljetna konferencija Gamingerove inicijative (GAMING I.).

U radu konferencije sudjelovali su predstavnici Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije, Poljske, Slovenije i Švicarske. Hrvatsko izaslanstvo činili su predsjednik HČZ ZU RH stožerni brigadir u miru Rozarijo Rozga i predsjednik HČZ grada Vrbovca brigadir u miru Branko Gačak. Brigadir Gačak mijenjao je potpredsjednika HČZ ZU RH i predsjednika Gaminger inicijative brigadira Stanislava Linića, koji bio spriječen zbog zdravstvenih razloga.

Prvi dan rada konferencije (18. svibnja) protekao je u pripremama konferencije na razini predsjednika i čelnika izaslanstava, te u pripremama za prezentacije predstavnika zemalja članica.

Tijekom drugog dana rada konferencije (19. svibnja) sudionici su posjetili Središte za obuku padobranaca (Parachute Trainig Centre) u gradu Piza, koje pripada ustrojbenom sastavu Padobranske brigade “Folgore”. Sjedište brigade locirano je u gradu Livornu, a bojne (uključujući i Središte za obuku) su u Pizi i Grozzetu. Obuka u Središtu se odvija u dva dijela, a mogu joj pristupiti novaci koji prijeđu stroge liječničke preglede i selekciju.

U okviru Središta za obuku nalazi se i Muzej vojnog padobranstva, koji obuhvaća periode od ustrojavanja brigade u Libiji 1938. godine, zatim period od 1939. godine kada je brigada preseljena u okolicu Rima, te perioda od 1957. godine do danas, od kada funkcionira na postojećim lokacijama.

Nakon zajedničkog ručka s časnicima Središta, predstavnici Gaminga I. 2017. posjetili su kulturne i povijesne znamenitosti Pize.

Trećeg dana rada konferencije (20. svibnja) nastavljene su već spomenute tematske prezentacije svih izaslanstava. Iako tijekom proljetne konferencije nije nazočilo izaslanstvo Slovačke, svoju prezentaciju su dostavili prije održavanja konferencije.

Tijekom prijepodnevnog rada konferencije prezentacije su održali predstavnici domaćina.

U poslijepodnevnom programu održane su dvije prezentacije Mađarske na temu:

Rad nove mađarske Udruge za Sportove i nacionalnu obrani i Iskustva mađarskog pričuvnog časnika tijekom vremena angažiranja na južnoj granici Mađarske tijekom migrantske krize.

U ime hrvatskog izaslanstva prezentaciju na temu Sigurnosni i humanitarni aspekti migrantske krize –  uloga FRONTEX-a u stabiliziranju krize održao je brigadir Gačak. Sve prezentacije bile su izuzetno dobre, poučne i korisne. Hrvatska prezentacija je dostupna na zahtjev.

U nastavku rada trećeg dana konferencije održan je radni sastanak, tijekom kojeg su utvrđene predstojeće aktivnosti Gaminger inicijative, te doneseni drugi zaključci.