Trenutno pregledavate ZAPOVJEDNIKOVI ZAHTJEVI ZA KRITIČNIM INFORMACIJAMA-CCIR

ZAPOVJEDNIKOVI ZAHTJEVI ZA KRITIČNIM INFORMACIJAMA-CCIR

ZAPOVJEDNIKOVI ZAHTJEVI ZA KRITIČNIM INFORMACIJAMA: ORUĐE ZA INFORMACIJSKU DOMINACIJU

UVOD

U vremenu koje je pred nama informacija bi trebala biti jedno od najjačih oružja jer će uspjeh na bojišnici više nego ikad ovisiti o informacijskoj dominaciji.

Postizanje informacijske dominacije je više stvar kvaliteta nego kvantiteta-količina informacija koje imate ponekad nije dovoljna ili ste pak pretrpani sa hrpom bespotrebnih podataka koji nikom ništa ne znače ili su trenutno neupotrebljivi.Treba težiti da primate samo one informacije koje su vam u datom vremenu potrebne za donošenje pravovremenih odluka.

U cilju postizanja informacijske dominacije zapovjednici moraju upravljati prikupljanjem podataka da bi zadovoljili svoje potrebe za  obavještajnim podacima i da bi borbenu moć primjenjivali mudro i precizno. Istovremeno, informacije se moraju filtrirati da ne bi došlo do toga da bespotrebni podaci guše i sakrivaju potrebne. Stoga zapovjednici moraju upravljati sa prikupljanjem i filtriranjem informacija  bitnih za predstojeća borbena djelovanja upotrebljavajući Zapovjednikove zahtjeve za kritičnim informacijama (ZZKI).

US Army FM 100-5 Operations, navodi: Zapovjednik samostalno odlučuje koje informacije smatra kritičnim, bazirano na

 • njegovom iskustvu,
 • zadaći postrojbe,
 • inputa od strane stožera i
 • namjere nadređenog zapovjednika.

Dva sredstva za pročišćavanje Zapovjednikovih zahtjeva za kritičnim informacijama su :

 • Ratna igra i
 • Model za potporu odluke.

Doktrinarno, zapovjednici sami po sebi su odgovorni za razvijanje ZZKI. Međutim doktrinarni proces o tome kako zapovjednik određuje ZZKI nije još formiran. Povratna informacija iz središta za borbenu obuku i sa obuke vođa koja je provođena u Fort Knoxu,Kentucky, sugerira da postoji konfuzija o tome kako bi zapovjednici trebali formulirati ZZKI.

Da se pojednostavi ovaj proces ZZKI ima tri komponente:

 1. Prioritetni obavještajni zahtjevi (POZ) su informacije koje zapovjednici moraju znati o neprijatelju
 2. Zahtjevi za informacijama o našim snagama (ZINS) su stvari koje zapovjednik mora znati o njegovim vlastitim snagama
 3. Bitni elementi o našim informacijama (BENI) su informacije o našim snagama za koje zapovjednik zna da moraju biti zaštićene

VIZUALIZIRAJ BITKU

Uspješan razvoj ZZKI počinje sa najvažnijim elementom: kako zapovjednik vizualizira bitku. Ako vrijeme dozvoljava, stožer može izvesti detaljnu analizu da pomogne zapovjedniku u vizualizaciji bitke, ili sa ograničenim vremenom, zapovjednik može provoditi osobnu prosudbu. Bez obzira na to zapovjednik mora vizualizirati teren na kojem će se bitka odigrati i predvidjeti kako se neprijateljske i vlastite snage mogu ponašati i reagirati kako bitka kulminira. Zapovjednik mora vizualizirati očekivane smjerove i tijek bitke uzimajući u obzir kako bi se neprijatelj mogao vladati obzirom na akcije njegovih snaga. Mora također zamisliti akcije pomoću kojih će identificirati i poraziti neprijateljeve protuakcije.

IDENTIFICIRAJ KLJUČNE ODLUKE

Dok vizualiziraju bitku zapovjednici moraju identificirati odluke koje će morati donijeti tijekom bitke, kao i odluke sa kojima će se suočiti neprijatelj. Jednom kada je ovo postignuto zapovjednik je identificirao produktivne ZZKI. Produktivni ZZKI vode zapovjednika naših snaga da donosi vremenski usklađene odluke sa bojnog polja i sprječava neprijateljskog zapovjednika da radi isto. Za svaku odluku koju zapovjednik donese, određuje koju informaciju mora imati i kada je mora imati. Te informacije dolaze u dva oblika:

 • naše obavještajne informacije i
 • neprijateljske obavještajne informacije.

POZ

Informacija koju zapovjednik mora znati o neprijatelju je POZ i kritičan je za donošenje odluka na bojnom polju. Informacija o neprijatelju koju zapovjednik mora znati na odlučujućoj točki OT postaje istovremeno POZ i triger, ili barem dio trigera, na osnovu kojeg se donosi određena odluka.

Logično, taj triger (POZ) i odgovarajuća odluka koja ga prati trebaju ići u model za potporu odlučivanja (MPO). POZ treba također ići u matricu zadaća koju S2 razvija kao dio Plana izviđanja i motrenja. Ako je informacija dovoljno značajna da postane POZ ,tada je vrijedno nekome dodijeliti posebnu zadaću i osigurati potporu za njeno izvršenje.

ZINS

ZINS je informacija koju zapovjednik mora znati da donese odluku o našim snagama. Kao i sa POZ, zapovjednik mora biti siguran da netko prikuplja i prijavljuje ove informacije i da su sredstva za to dostatna. Stavljanjem ZINS u upute za usklađivanje posebno se naglašava davanje zadaće za izvještavanje o ovim informacijama. Međutim, zato što je to u uputama za usklađivanje, ova zadaća nije dodijeljena nikome posebno. Ovo je više liči na opće izdavanje zadaća: *ako vidiš da se to dešava, izvješti * .Zbog toga, možda bi bilo bolje određenim postrojbama u operativnoj zapovijedi ili u Planu izviđanja i motrenja dodijeliti zadaću da prikuplja i izvještava ZINS. Odluke koje će zapovjednik morati donositi o našim snagama trebale bi također biti uključene u MPO.

Ponekad odluke koje se donose su bazirane na POZ i ZINS istovremeno. Međutim, proces za uključivanje ovih zahtjeva za informacijama u ZZKI ostaje isti  bez obzira da li je informacija potrebna za donošenje odluke kao pojedinačna ili u kombinaciji sa ostalim dijelovima informacija.

Dakle, najvažniji element ovog procesa je kako zapovjednik vizualizira bojno polje i određuje svoje odluke.

BENI

Neprijateljski zapovjednik također treba informacije radi donošenja odluka. Naš zapovjednik vizualizira bitku i predviđa koje odluke će neprijateljski zapovjednik donositi tijekom bitke. On pokušava identificirati neprijateljske i naše informacije koje će biti potrebne neprijateljskom zapovjedniku na njegovim potencijalnim odlučujućim točkama.

Informacija koju neprijateljski zapovjednik treba o našim snagama da bi donio odluku su BENI. Postrojbe moraju zaštititi ovu informaciju i spriječiti neprijatelja da dođe do nje u cilju sprečavanja neprijatelja u donošenju pravovremenih odluka i omogućavanja našim snagama da zadrže inicijativu. Ove BENI nisu jednostavno identificirane u Uputama za usklađivanje. Da bi se zaštitila ova informacija moraju biti poduzete posebne mjere kao što je npr operacije sigurnosti komunikacija. Zapovjednik se mora uvjeriti da mjere i odgovornosti za zaštitu ovih informacija budu naglašene. Na ovoj točki zapovjednik će imati artikulirane svoje ZZKI i bit će siguran da ima plan za skupljanje POZ i ZINS koje treba da bi spriječio neprijateljskog zapovjednika u prikupljanju BENI koje ovaj treba.

NOVI ELEMENAT ZZKI: ZAHTJEVI ZA INFORMACIJAMA O NEPRIJATELJSKIM SNAGAMA

Zapovjednik mora razmotriti jedan drugi element informacija  sa bojnog polja za postizanje informacijske dominacije a to je  zahtjev za informacijama o neprijateljskim snagama ZINES. Ovo su informacije koje neprijatelj treba o svojim snagama da bi došao do pravovremene i mudre odluke. Naš zapovjednik mora sprečavati neprijatelja u prikupljanju ovih informacija upravo kako ga mora sprečavati i u prikupljanju BENI. Zadaća je napasti neprijateljski zapovjedno-upravljački sustav da bi mu se spriječio dolazak do informacija koje treba i da bi mi zadržali inicijativu. Mjere koje poduzima naš zapovjednik ovise o sredstvima kojima raspolaže ali mogu uključivati  prioritizaciju ciljeva, ometanje, napad na zapovjedna mjesta i obmanjivanje. Kao i prije zapovjednik daje zadaće za određene zahtjeve unutar operativne zapovijedi za postizanje napada na zapovjedno-upravljački sustav.

Opisana metoda prepojednostavljuje ono što može postati kompleksan kontinuirani proces koji se stalno mijenja ovisno o stadiju borbe. Na primjer, definicija ZZKI tijekom pripremne faze bitke postaje besmislena jednom kada bitka počne. Isto tako, kako se zapovjednikove prosudbe mijenjaju tijekom bitke, tako se mijenjaju i ZZKI. Primjer iznesen u daljem tekstu ilustrira metodu koji zapovjednik može uzeti u svrhu identifikacije njegovih ZZKI.. Na digitaliziranom bojištu gdje je velik broj stalno rastućih informacija prisutan i dostupan, zapovjednik mora kreirati filtere koji će mu davati informacije koje treba a da ne bude preopterećen nepotrebnim podacima. ZZKI mogu upravljati sakupljanjem ključnih informacija kreirajući filtere za eliminaciju nebitnog materijala. To također može pomoći u sprečavanju neprijatelja da dođe do informacija i zadrži inicijativu.

 TAKTIČKA VINJETA

Brigadir Smith,zapovjednik 1.br,16.okld, ima 2 tenkovska i dva mehanizirana NOS-a u brigadi. Njegova zadaća je da se brani u sektoru protiv napada 104.motd.

U njegovom sektoru ima dvije velike avenije prilaza koje se mogu eventualno podijeliti i u tri avenije prilaza, i to približno u visini njegove FLOT. On vjeruje da će neprijatelj namjenski organizirati svoje snage u tri združene pukovnije i napasti sa dvije pukovnije grudno i jednom u drugom ešelonu. Smith predviđa glavni neprijateljski napad na jugu,sa podupirućim napadom u centru.On će tada upotrijebiti svoj drugi ešelon na jugu sa ciljem iskorišćenja uspjeha glavnog napora. Međutim, neprijatelj će zadržati opciju da promijeni glavni napor na sjevernoj aveniju prilaza ako bude smatrao da je Smithova brigada tu slaba.

Smit je vizualizirao kako on predviđa da će se bitka odigrati temeljem proigravanja ratne igre njegove vlastite ID.Njegov Plan je da se brani sa NOS-1 (2 satnije) na sjeveru (kao ekonomična uporaba snaga), sa NOS-2 (3 satnije) u centru i NOS-3 (4 satnije) na jugu,kao glavni napor (GN). On će pod svojim nadzorom zadržati NOS-4 (3 satnije) kao pričuvu. U početku pričuva će biti pozicionirana u pozadini brigadnog sektora na sjeveru. Međutim, ona će se pokretati polako na poziciju na jugu kada neprijateljska izvidnica bojne bude uništena ili kada neprijateljske bojne prvog ešelona pređu FC Pas. To će biti prva Smithova odluka.

Smith vjeruje da će u početku uništiti neprijateljske elemente još tijekom protuizvidničkog boja. Neprijatelj će napasti sa dvije združene pukovnike grudno, upotrebljavajući prednje zaštitne bojne u centru i na jugu sektora. Međutim, ako neprijatelj odredi da je 1.br slaba na sjeveru, neprijateljski zapovjednik divizije će promijeniti GN tako da će napasti na sjevernoj aveniji prilaza sa podupirućim naporom u sredini sektora. Ako nerpijatelj promijeni svoj glavni napor i usmjeri ga na sjever Smith će upotrijebiti pričuvuna borbenom položaju blizu FC Janje (na sjeveru) i uspostaviti novu pričuvu od NOS-3 na jugu. Poslijednje mjesto gdje neprijatelj može donijeti ovu odluku je na FC Pas. Ovo je prva odluka koju će donijeti neprijatelj i druga odluka koju će donijeti Smith.

Ako je, kako se očekuje, neprijateljev GN na jugu, Smithov centralni NOS će poraziti neprijateljevu pukovniju koja je pomoćni napor. Južni NOS će poraziti neprijateljevu južnu pukovniju prvog ešelona. Jednom kad neprijatelj upotrijebi pukovnije dugog ešelona na jugu, Smith će upotrijebiti brigadnu pričuvu, u sprezi sa južnim NOS-om, sa ciljem da porazi neprijateljev drugi ešelona u području boja blizu FC Mačka. Ovo će biti odlučujuća točka bitke. Upotreba neprijateljevog drugog ešelona je druga odluka neprijateljskog zapovjednika. Upotreba pričuve na jugu je treća Smithova odluka.

Smith sada daje smjernice svojem stožeru:

Gospodo moja namjera u ovoj bitci je jednostavna.

Naš cilj je da porazimo 104.mehd u našem sektoru.

Ključne zadaće su

 • da pobijedimo u protuizvidničkom boju kroz agresivne sigurnosne operacije po dubini i da spriječimo neprijatelja u smatranju naših obrambenih priprema;
 • da preuzmemo rizik na sjeveru i ojačamo GN-južni NOS-da porazi neprijateljev GN; i
 • da sinkroniziramo uporabu pričuve i koncentriranje paljbi na naše južno područje boja sa ciljem poražavanja neprijateljskog drugog ešelona. Ostat ćemo fleksibilni da možemo promijeniti poziciju sjevernih snaga, ako neprijatelj promijeni svoj GN prema tamo..
 • Naše završno stanje je 104.mehd uništena ili povučena iz sektora a naše snage sa 75% borbene moći u blizini FC Mačka, spremne za protivnapad.

Vidim ovdje pet bitnih odluka koje će biti donesene tijekom bitke.

 • Prvo moram odlučiti pomaknuti pričuvu sa njene pozicije na sjeveru prema južnom dijelu sektora.To ću učiniti kada neprijatelj prijeđe FC Pas sa svojim prednjim bojnama ili kada izvidnički elementi bojni budu uništeni. Ovo oboje su POZ za mene. Načelniče stožera uvjerite se da je ovo uključeno u operativnu zapovijed i da plan izviđanja i nadzora specificira zadaće nekome da nađe i izvjesti ovu informaciju, i uključimo ovo u Model za potporu donošenja odluke.
 • Druga odluka je do neprijatelja. Vjerujem da će, ako zna da smo slabiji na sjeveru, upotrijebiti svoj GN na sjevernoj aveniji prilaza. Sada možete vidjeti zašto je naš protuizvidnički plan od vitalnog značaja za naš uspjeh. Naš pravi raspored na sjeveru, posebno nedostatak snage tamo, je bitan elemenat naših informacija BENI.Da bi spriječili neprijatelja da ovo dozna, želim da se napravi nekoliko stvari.
  1. Prvo, odredit ćemo da tijekom protuizvidničkog boja naš sjeverni NOS bude naš GN. Pojačajte ga sukladno tome.
  2. Drugo, želim da tijekom priprema pričuva bude pozicionirana na sjeveru tako da ukoliko nas neprijatelj somu tri vidi 5 satnija na sjeveru. Pratite ovo tijekom priprema za bitku.
  3. I na kraju, želim pokriti pokret južnog NOS-a sa dimom, tako da u tijekom namjenske organizacije snaga dodijelite dim.
  4. Uključite ove akcije u sinkronizacijsku matricu i u operativnu zapovijed.
 • Treća odluka koju ja ovdje vidim je uporaba pričuve na sjeveru ako neprijatelj promijeni svoj GN tamo.Neprijatelj će morati okrenuti na sjever uz FC Pas ako želi ići sjevernom Avenijo prilaza. Uporaba pukovnije na sjevernoj aveniji prilaza je drugi POZ .Načelniče stožera uvjerite se da je Plan izviđanja i motrenja ima Naimenovana područja interesa i dovoljno snaga za osmatranje koje će izvjestiti  ovu informaciju. Uspješno premještanje pričuve na borbenu poziciju na sjever je ZINS za mene. Uvjerite se da smo posebno dodijelili zadaču pričuvi da izvjesti kada je postavljena na borbenu poziciju Sjever. Također, dajte zadaću jednom motriocu u Planu izviđanaja i motrenja da izvjesti isto-da bude potvrda. Uključite i vizualnu potvrdu u paragraf 5 operativne zapovijedi i uvjerite se da je na modelu za potporu donošenja odluke.
 • Četvrta odluka koju vidim da će neprijatelj donijeti je upotreba njegovih pukovnija drugog ešelona na jugu.Vjerujem da će ovo učiniti ako vjeruje da je uspješan na jugu. Želim ga ohrabriti da to uradi,tako da je naša jačina na jugu još jedan ZINS.Tijekom protuizvidničke faze želim da južni NOS drži najmanje dvije satnije na pozicijama pričuve tako da prikažemo slabost na jugu. Također, S3 kada crtate južno područje boja,ešelonirajte snage prema istoku područja boja za centralni NOS. Ovo će prikazati uspjeh na jugu za neprijateljskog zapovjednika tijekom ranog stadija bitke. Konačno, odluka nerpijateljskog zapovjednika ovisi o tome što on uistinu zna o bitki u tom trenutku.To je BENI. Ja ga hođu spriječiti da to zna tako da S3 razvijte plan ometanja koji će otežati neprijateljskom zapovjedniku da dobije pravu sliku njegovih borbenih snaga tijekom ovog dijela bitke. Uključite ovo u paragraf 3.
 • I na kraju peta odluka koju vidim u ovom boju je upotreba naše pričuve jednom kada je neprijateljski drugi ešelon upotrijebljen na južnoj aveniji prilaza. Micanje njegovoe pukovnije drugog ešelona južno od FC Pas je još jedan POZ. Ponavljam, uvjerite se da imamo dostatno naimenovanih područja interesa određenih u planu izviđanja i nadzora da osiguramo da ja dobijem ove informacije čim se neke aktivnosti dogode i da se sve ovo nalazi i u modelu potpore odluke.

Iako je ovaj primjer relativno jednostavan, ilustrira proces koji zapovjednici mogu upotrijebiti da odrede svoje ZZKI. Kao jedini proces na rapolaganju ZZKI osigurava logičan metod za zapovjednikovo odlučivanje i dodijelu zadaća i daje stožeru dovoljno smjernica za planiranje da identificiraju i odrede prikupljače informacija za kritičan materijal. Sve to počinje kada zapovjednik vizualizira bitku i analizira odluke koje će donijeti on i neprijateljski zapovjednik. Sa izolacijom odluka koje će biti donijete tijekom bitkem zapovjednik može biti siguran da informacije koje je on označio kao kritične podupiru i upotrebljive su i da on ima vremenski točne, sigurne informacije koje mu pomažu tijekom bitke.

Informacijska dominacija nije krajnji cilj;to je sredstvo kojim se postiže dominacija na bojnom polju. Iako informacijska dominacija postaje neobično važna na bojnom polju i poduprta je enormnim napretkom u tehnologiji, ne trebamo revolucionarne izume i tehnike njeno postizanje. Mi je možemo postići uključivanjem poznatih metoda i uključivanjem ZINES (novog elementa) u njih.

ZZKI će omogućiti zapovjednicima da

 • odrede ključne informacije koje trebaju za borbu;
 • uvjeriti se da su informacije prikupljene i proslijeđene; i
 • spriječiti neprijatelja da ima informacije koje su mu potrebne da zadrži inicijativu ili je zadobije.

Ako zapovjednik postigne ove tri stvari, on je dobro na svom putu da postigne informacijsku dominaciju. Kombiniranjem ovog sa dominantnim manevrom i paljbom zapovjednik postiže dominaciju na bojnom polju.

Preveo:Pukovnik Stanislav Linić, G 3 V.ZP OS RH, 2001. Izvor: Col Michael D.Jones, US Army, Militay Review,march-april 2001