Trenutno pregledavate ZRAČNO KOPNENA BITKA – AIR LAND BATTLE

ZRAČNO KOPNENA BITKA – AIR LAND BATTLE

ZRAČNO-KOPNENA BITKA

Zračno-kopnena bitka je proširena, integrirana bitka koja uključuje uporabu svih dostupnih zračnih i kopnenih snaga. Ona je proširena jer se bitka vodi od granice područja u vlastitoj pozadini do krajnjeg dometa svih dostupnih oružja kao jedinstvena i kontinuirana bitka. Integrirana je u tom smislu što su nuklearna i kemijska borbena sredstva pomiješana sa elektronskim i konvencionalnim sredstvima i oružjima ovisno o planovima. Upotreba nuklearnog i kemijskog oružja ovisi o taktičkoj situaciji i zahtjeva odobrenje od Nacionalnog Zapovjednog Autoriteta.

Zračno-kopnenoj bitki je svojstvena simultana borba po dubini, bliska borba i operacije u vlastitoj pozadini. Potreba za napadom po dubini raste iz prirode neprijateljske doktrine i brojčane nadmoćnosti. Naši ciljevi su da:

 • Zadobijemo stupanj manipulativnog nadzora nad neprijateljskim snagama koje slijede prvi borbeni postroj.
 • Uništimo neprijateljsku borbenu moć prije nego što se mogu približiti bliskim operacijama u obrani
 • Prenesemo bitku u neprijateljevu dubinu kroz odvažnu ali promišljenu napadnu operaciju

Ako je neprijatelj doktrinarno ešeloniran nije kritično. Što je važno je da brojčana nadmoć dozvoljava neprijatelju da drži značajan dio njegovih snaga van bitke, sa slobodom da prevlada ili bajpasira naše snage. Postojanje ovih snaga koje slijede i podupiru ili slijede i preuzimaju daju neprijatelju prednost koja mora biti otklonjena. Naše snage moraju preuzeti i zadržati inicijativu da bi se uspješno borile i pobjedile. Da bi se zadobila inicijativa naše snage moraju:

 • Vidjeti duboko i rano početi sa ometanjem, zadržavanjem i uništenjem neprijateljevih snaga koje slijede ili ojačavaju
 • Kretati se brzo protiv neprijateljevih napadnih ešelona da bi ih spriječili da postignu svoje ciljeve
 • Završiti početnu bitku protiv napadnih ešelona brzo i krenuti u napad prije nego što svi neprijateljevi ešeloni koji slijede mogu priključiti bitki
 • Spriječiti neprijateljeve snage da ojačaju napadne snage i postignu svoje ciljeve kroz grupiranje i kontinuiranu bitku
 • Naći priliku da se preuzme inicijativa-da se napadne i uništi neprijateljev plan operacije, prisiljavajući ga da prekine napad ili riskira poraz.

Osjetljivosti postoje same po sebi kada neprijatelj organizira snage u ešelone koje treba za uspjeh. Ove iste osjetljivosti nam daju priliku da neprijateljeve druge ešelone stavimo u težak rizik.

OPB i analiza vrijednosti ciljeva pomažu nam da identificiramo visokovrijedne ciljeve- ciljeve visoke vrijednosti. Ovi ciljevi uključuju mostove i točke zagušenja koje tjeraju neprijateljeve snage koje slijede da se skupljaju i postaju veoma rentabilni ciljevi. Učinkovit napad po dubini pruža zapovjedniku naših snaga priliku da preuzme inicijativu i diktira uvjete bitke.

Ograničeni preventivni udar i sredstva za prikupljanje podataka su primijenjeni u dobro organiziranoj i koordiniranoj shemi manevra da podupru ovaj plan. Zapovjednik odlučuje kada da primjeni napad po dubini i koje ciljeve da uništi da bi kreirao priliku za ofanzivnu akciju. Odluka se bazira na jednostavnoj shemi manevra i planu paljbe za duboku operaciju. Prilike za odlučnu akciju moraju biti kreirane u područjima gdje je dovoljna logistička i paljbena potpora i imamo na raspolaganju manevarske snage.

Pažljiva koordinacija sadašnjih i budućih akcija kroz  dubinu bojišta zahtjeva da plan proizađe iz zapovjednikove zamisli za borbena djelovanja. Odvajanje bliske i bitke po dubini je rizik da prilike neće biti stvorene ili ako hoće, te snage če biti nepripremljene i nesposobne da ih prepoznaju i eksploatiraju.

Jedinstvo zapovijedanja je ključno za prošireno bojište. Zapovjednik vodi jednu bitku koja se sastoji od nekoliko cjelina-faza koje su međusobno povezane. Dubina bojišta proteže se preko prednje crte naših snaga i funkcija je zapovjednikovog horizonta planiranja.

Svaka razina zapovijedanja ima dvojnu odgovornost. Svaki zapovjednik mora napasti neprijateljeve napadne ešelone i zadržati ili omesti snage koje slijede da preuzme inicijativu i uništi neprijateljev plan operacije. Zapovjednici moraju također vidjeti i odrediti namjere neprijateljskih snaga koje mogu utjecati na buduće operacije.

PODRUČJE BITKE

Zapovjednik razmatra bojište u smislu vremena i prostora potrebnim da bi se porazile neprijateljske snage ili da kompletira dobivenu zadaću. Vrijeme je prva briga i mora biti u vezi sa bojištem tako da zapovjednici mogu usmjeriti svoje izviđanje, motrenje i snage za prikupljanje podataka o ciljevima da identificiraju ciljeve i prijetnju. Da pretvori vrijeme u prostor zapovjednik mora razmatrati zadaću postrojbe i mogućnosti i manevarske sposobnosti, teren i sposobnosti neprijatelja. Zapovjednik vidi bojište kao dva posebna područja u smislu vremena. Ta područja su PODRUČJE OPERACIJA I PODRUČJE INTERESA.

Produkti vremena kao bilo koja druga obavještajna informacija mora biti uključena  u ova područja.

PODRUČJE ODGOVORNOSTI je geografsko područje dodijeljeno zapovjedniku. Zapovjednik je odgovoran za to područje i unutar njega ima ovlast da provodi vojne operacije. Područje odgovornosti /PO/ dodjeljuje se zapovjedniku temeljem METT-T/zadaće, neprijatelja, terena, snaga i vremena koje mu stoji na raspolaganju/. PO je dovoljne veličine da omogućuje manevar za uspješno izvršenje zadaće.

PODRUČJE ODGOVORNOSTI

RAZINA ZAPOVJEDANJA VRIJEME IZA PRVE CRTE NAŠIH SNAGA ILI CILJ NAPADA
Bojna Do tri sata
Brigada

Do 12 sati

Divizija Do 24 sata
Korpus Do 72 sata
Ešeloni iznad korpusa Do 96 sati

PODRUČJE INTERESA je područje koje razmatra zapovjednik. Ono obuhvaća područja neposredo do i područja pod neprijateljskim nadzorom koja mogu ugroziti zadaću. Vremenski raspon, raste u odnosu na PO da bi se omogućilo planiranje budućih operacija.

PODRUČJE INTERESA

RAZINA ZAPOVJEDANJA VRIJEME IZA PRVE CRTE NAŠIH SNAGA ILI CILJ NAPADA
Bojna Do 12 sati
Brigada Do 24 sata
Divizija Do 72 sata
Korpus Do 96 sata
Ešeloni iznad korpusa Iza 96 sati

Bilo da napada ili brani, svaka razina zapovijedanja mora kreirati vrijeme i prostor potreban za podređene ešelone da poraze neprijateljske snage prije nego što postane neophodno da se upotrijebe oni koji nisu neposredno u kontaktu. Ovo je napravljeno sa napadanjem neprijateljskih ešelona po dubini radi zadržavanja, ometanja ili njihovog uništenja prije nego što mogu utjecati na operacije naših podređenih. Npr. divizija može odsjeći dublje neprijateljske regimente dok se njene brigade bore sa napadajućim neprijateljskim pukovnijama ili poražavaju neprijateljske bojne; korpus može odsjeći dublje neprijateljske divizije dok se divizije bore sa napadajućim neprijateljskim divizijama ili nepr. Regimentama-pukovnijama koje se brane.

Podređeni zapovjednici mogu zahtijevati da nadređeni zapovjednici poduzmu određene mjere protiv neprijateljskih snaga po dubini, naravno u PI podređenih. Kad je ovo slučaj, podređeni zapovjednici trebaju također specificirati što žele da se napravi sa nepr.formacijama; npr

Zadržavanje za određeno vrijeme, kanaliziranje duž određene avenije prilaza ili poraziti u određenom području.

0DG0V0RNOSTI EŠELONA

svaki ešelon zapovijedanja ima krug odgovornosti dok se bori u pozadini, bliska bitka ili po dubini na njegovoj vlastitoj razini. Zahtjevi za meteorološkom potporom su različiti po razinama i moraju biti krojeni da odgovaraju veličini i vremenu za PO i PI.

EŠELONI IZNAD KORPUSA

Zapovjedništvo Armije uobičajeno postoji između teatra operacija i korpusa. Ovo se može desiti kad:

 • Upotrijebljeno je nekoliko korpusa
 • Snage su raštrkane
 • Politički ili zemljopisni uvjeti diktiraju široke varijacije prirode operacija

Zapovjednik EIK upravlja operativnom razinom borbenih djelovanja. Nadvladavanje početne neprijateljeve brojčane prednosti mora početi na najvišoj razini. EIK su odgovorni za umješnu upotrebu sredstava dalekog dometa uključujući:

 • Zračnu moć
 • Pokretanje snaga za ojačanje u borbeno područje
 • Većinu aktivnosti logističke potpore da se podupru operacije upotrjebljenih snaga

Neprijateljske snage i njihovi nuklearni sustavi moraju biti locirani i uništeni prije nego što mogu ostvariti učinak na bliske operacije. Zapovjednici EIK moraju vidjeti neprijateljske snage koje će imati učinak na naše snage do 96 sati i više. To što mogu vidjeti bojište omogućuje zapovjednicima da donose pravovremene odluke u cilju učinkovite uporabe naših snga i borbenih sustava dalekog dometa.

Nekoliko operativnih radnih centara moraju postojati da podupru aktivnosti EIK. Struktura EIK ovisi o teatru operacija i razini konflikta, geografski razdvojene središnjice zapovijedanja i nadzora mogu postojati na glavnom, pozadinskom, pričuvnom ZM i na EIK obavještajnim centrima. EIK je vrh obavjaštajnog rada teatra i uobičajeno je dio vojnoobavještajne brigade EIK. Nekoliko komponenti ovog centra uključuje:

 • Centar za analizu svih izvora
 • Deset elemenata za potporu obavještajnog rada
 • Elemenat za potporu centra za upravljanje naporom prikupljanja obavještajnih podataka, analizu informacija i integraciju podataka u operativno planiranje.

Zapovjednik EIK mora znati:

 • Trenutnu meteo situaciju i prognozu vremenskih prilika i njihov utjecaj na PO i PI i logističke točke ukrcavanja i iskrcavanja
 • Generalni pregled učinaka vremena na podređena zapovjedništva i utjecaj vremena na taktičku zračnu potporu u taktički i strateški zračni transport.
 • Sezonske uvjete i klimatologiju koja utječe na njihova borbena djelovanja u cijelom teatru.
 • Plan za slijedeću sezonu i kako kombinacija terena i vremena ograničava ili poboljšava njihove mogućnosti.
 • Povijesnu i klimatološku studiju teatra operacija da se uvjeri da operativni planovi uključuju opće učinke vremena na oružane sustave, manevar, logistiku, ljudstvo i uporabu zrakoplovstva i bliske zračne potpore.

KORPUS

Korpus je najviši taktički ešelon. Korpus upravlja, koordinira i dodjeljuje resurse za operaciju u njegovom PO do 72 sata u budućnosti. Korpus uopćeno provodi napadne operacije sa:

 • grupiranjem paljbe i snaga protiv neprijateljevih krila, međuprostora i pozadine
 • teži da izbjegne neprijateljeve jakosti
 • uvijek ide protiv neprijateljevih slabih točaka
 • upotrebljava ekonomiju snaga u područjima gdje je neprijatelj povukao svoje snage.

Dok divizije uobičajeno napadaju obranu prvog i drugog ešelona, korpus planira i provodi operacije protiv dubljih defanzivnih ešelona i rezerve i ojačanja snaga. Korpus odsjeci neprijateljske divizije drugog ešelona koje su u sastavu armija prvog ešelona da zadrži i omete te snage prije nego što se mogu pridružiti bici. Korpus upravlja zračno-kopnenom bitkom i osigurava sigurnost pozadinskog područja.

Zahtjevi za meteo-podacima razlikuju se za EIK i podređene zapovjednike po vremenu koje obuhvaćaju i razini detalja.

Interpretacija efekata vremena ključna je za uporabu snaga za slijedeća 72 sata. Međutim, zapovjednik korpusa treba znati trenutno osmotrene vremenske uvjete i prognoze za njegovo PI za slijedeća 92 sata zbog:

 • prosudbe učinaka vremena na nepr. planove i kretanje
 • prosudba učinaka vremena na vlastite sustave i taktiku
 • prilagodba planova

zapovjednici trebaju prognozu uvjeta koji ograničavaju zemaljsko i zračno kretanja od zračnih i pomorskih točaka polazaka da bi podržali logističke napore. Isti tip prognoze pružen divizijama ali proširen u vremenu i prostoru je potreban da podupre korpusne borbene operacije kao što su topničke i avijacijske.

DIVIZIJE

Divizije su osnovne postrojbe na manevarskom i taktičkom novou. One imaju veliku fleksibilnost i kroje svoje brigade prema posebnim zadaćama. Pješačke, oklopne, mehanizirane, zračno desantne i zračno napadne divizije su one sa kojima računamo danas. Dizajnirane da budu dugo samostalne, dijelovi njihovih bojni borbene i logističke potpore i samostalnih satnija mogu biti pridate ili davati porporu brigadama za izvođenje određene zadaće. Pod upravljanjem korpusa divizije izvode glavne taktičke operacije i provode samostalne bitke i okršaje.

Značajne planske aktivnosti se dešavaju na divizijskoj razini u upravljanju podređenim brigadama protiv prvih ešelona brigada; ovo je napravljeno dok se odsijeca neprijateljski drugi ešelon i divizije koje slijede sa dalekometnim topništvom, manevrom i organskim avijacijskim sredstvima i snagama. Normalno, postoje tri odijeljene centra za borbeno planiranje u svakoj diviziji:

 • trenutna bliska operacija je nadgledana sa prednjim taktičkim zapovjednim mjestom pod nadzorom pom.zapovjednika divizije za manevar
 • pozadinske operacije su nadgledane na divizijskom pozadinskom zapovjednom mjestu pod nadzorom pom. Zapovjednika divizije za potporu.
 • Operacije po dubini i planiranje za podržane divizijske operacije provodi se na divizijskom glavnom zapovjednom mjestu.

Divizijski stožer koji provodi planiranje treba određene vremenske prognoze i trenutna motrenja za sinkronizaciju komponenti borbene moći u razumljiv plan za bitku. Detaljna, točna vremenska prognoza i učinci okoline na oružane sustave, taktiku i logistiku traže se da provode i upravljaju operacijom i planiraju za buduće operacije.

Divizijsko topništvo zahtjeva motrenja i prognoze koje koristi kompjuterski sustav za taktičko upravljanje vatrom.

Mnoge divizije zahtijevaju specifičnije meteo informacije. Teške divizije su posebno opterećene sa učinkom vremena na promet, termalne signale, laserske ciljnike i avijaciju. Zračno desantne divizije su uglavnom opterećene kako meteo utječe na zrakoplovne operacije. Lake pješačke divizije su opterećene sa vidljivošću i iluminacijom kao i kako vremenski uvjeti utječu individualnog vojnika i pješačko kretanje. Neke divizije imaju specijalizirana područja kao što su područja sa hladnim vremenom, pustinje i planinske operacije koje zahtijevaju specifičnu potporu.

DIVIZIJSKE MANEVARSKE BRIGADE

Manevarske brigade su glavne borbene postrojbe svih tipova divizija. One su nadređene dvjema ili više bojni. Sposobnosti za samo potporu i neovisnu akciju variraju od tipa do tipa brigade. Bitno je napomenuti da je brigadno PO mjesto gdje naše snage zadobivaju inicijativu i uništavaju neprijateljske snage. Brigade upravljaju, koordiniraju i podupiru operacije protiv neprijateljskog prvog ešelona i odsjecaju bojne drugog ešelona od regimenti prvog ešelona.

Brigade su opterečene primarno sa postojećim vremenskim uvjetima koji če utjecati na operacije u slijedečih 12 sati. Sadašnje i vrijeme u bliskoj budućnosti je mnogo važnije za današnju bitku čiji ishod če igrati glavnu ulogu u budućem planiranju. Divizijski podaci o vremenu osiguravaju zapovjednika brigade sa sadašnjim podacima o vremenu i osiguravaju pravovremene vremenske prognoze

SAMOSTALNE BRIGADE I OKLOPNE KONJIČKE PUKOVNIJE

Samostalne brigade i OKR mogu biti uporabljene da ojačaju korpuse i divizije i mogu biti promijenjene da kroje snage za borbu. One su upotrjebljene kao postrojbe kada su dodane korpusu ili diviziji. Samostalne brigade daju zapovjednicima korpusa sredstva da provedu nekoliko zadaća, posebno operacije po dubini. OKR se upotrebljavaju u borbi rano u području snaga za demonstraciju i pokrivanje i veoma su mobilne. OKR imaju organske snage zračne konjice.

OKR i samostalne brigade traže specijalizirane meteo izvješća slična divizijama jer operiraju kao snage korpusa. Njihova PO i PI variraju sa zadaćom ali obično koincidiraju sa divizijskim i brigadnim, ovisno o tome kako su upotrjebljene.

SNAGE ZA SPECIJALNE OPERACIJE

Obično su upotrjebljene na smjeru EIK. Mogu biti upotrjebljene prije najavljenih neprijateljstava i često operiraju u pojedinačno i samostalno. Obično su veoma velike udaljenosti između grupnih zapovjedništava i podređenih bojni u Prednjim operativnim bazama. Bataljon može uporabiti timove preko PO veličine kontinenta za specijalne misije duboko u neprijateljskoj teritoriji.

Neovisna i direktna meteo potpora je potrebna za planiranje na duge udaljenosti, provedbu zadače i operacije snabdjevenija. Potpora mora biti krojena da:

 • Jedinstvene oružane sustave
 • Posebne ciljeva misije
 • Zahtjeve avijacije
 • Infiltraciju, izvlačenje, i operacije snabdjevenija. Vrijeme i mjesto uporabe je uvijek slično PO i PI EIK  sa posebnom geografskim točkama i rutama.

AVIJACIJSKE BRIGADE

Avijacijske brigade pripadaju organskom sastavu svakog korpusa i divizije. Operacije su slične za korpus i diviziju osim što je vremenski  okvir za divizijsko planiranje u PO kraće. Duboke, bliske i pozadinske zadaće uključuju:

 • Direktan napad
 • Zračno odsijecanje i isključivanje
 • Snabdjevanje
 • Izviđanje

Avijacijske brigade primaju zadaće od svojih korpusa i divizija da upotrijebe zrakoplove za potporu ili napad. Međutim, oni neovisno planiraju i provode zadaće. Pojedinačne i skupne avijacijske zadaće će također biti upotrijebljene u sprezi sa zemaljskim snagama u združenim operacijama. Svaka brigada če imati taktički operativni centar koji će biti geografski odijeljen od korpusnog ili divizijskog TOC.

Avijacijske brigade su posebno ovisne o faktoru meteo situacije. Direktan specijalizirana meteo potpora je potrebna da osigura optimalnu upotrebu ovih visoko tehničkih i meteo osjetljivih sustava. Meteo potpora za avijacijsku brigadu treba koincidirati sa korpusnim ili divizijskim PO i PI.

ZAPOVJEDNANJE I NADZOR ZRAČNOG PROSTORA

Kontrola zračnog prometa i njena postrojenje podržavaju kontrolu helikopterskog snabdjevanja od korpusne pozadine do prednjih područja. Glavni korpusni meteo odjeljak pruža vremenske prognoze i osmatranja za korpusne aerodrome, koji dalje ovise o mobilnim kontrolama letenja. Pažljiva koordinacija između kontrola letenja i stožernog meteo časnika se zahtjeva da osigura posljednje prognoze vremena. Vremenske prognoze napravljene na najnižim razinama se prenose prema višim. Korpusna razina ih dalje šalje na korpusna elitista i dalje.

BOJNE

Bojne se bore protiv onoga što mogu vidjeti i u što mogu pucati. PO uobičajeno pokriva oko 5 km od prednje crte da bi se pokrili ciljevi za slijedeća 3 sata. Zapovjednici bojni trebaju meteo situaciju u realnom vremenu za njihovo PO i za planiranje operacija za njihovo PI.

[espro-slider id=5413]

izvor:

 • FM 34-3 INTELLIGENCE ANALYSIS AND SYNTHESIS /draft/, Department of the Army, Washington DC, 1998.
 • Preveo pukovnik Stanislav Linić, Načelnik G-2 V.ZP OS RH, Rijeka,13. ožujak 2002