Trenutno pregledavate Što donosi novi Zakon o obrani i službi u Oružanim snagama RH?

Što donosi novi Zakon o obrani i službi u Oružanim snagama RH?

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:OS RH

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana u četvrtak, 4. siječnja 2018. godine usvojeni su prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Prijedlozi oba zakona danas su prošli raspravu u Hrvatskom Saboru i očekuje se njegovo usvajanje.

Izmjenama i dopunama ovih zakona čovjek postaje gravitacijsko središte pobjedničke  Hrvatske vojske, a s obzirom na to da je hrvatski vojnik najvažniji dio obrambenog sustava Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane RH 2017. godinu proglasilo je godinom vojnika, dočasnika i časnika.

Glavni cilj izmjena i dopuna Zakona o obrani je proširenje zakonskih osnova za operativnije i učinkovitije djelovanje obrambenog resora kako bi u potpunosti mogao preuzeti jednu od ključnih uloga u sustavu domovinske sigurnosti, sukladno zahtjevima Strategije nacionalne sigurnosti i Zakona o sustavu domovinske sigurnosti, izvijestio je MORH.

Jedna od najvažnijih promjena Zakona o obrani odnosi se na mogućnost pokretanja dodatnih sadržaja dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Foto: MORH

Na taj način će se razvijati sigurnosna kultura te jačati svijest kako su sigurnost i sudjelovanje u obrani pravo i obveza svakoga državljanina.

Izmjenama Zakon o obrani jasnije utvrđuje prava i obveze pričuvnog sastava Oružanih snaga što će omogućiti proširenje personalne baze za popunu profesionalnog i pričuvnog sastava Oružanih snaga i na taj način osigurati veću operativnost u provedbi zadaća koje proizlaze iz obveza utvrđenim Zakonom i strateškim dokumentima.

Predloženim izmjenama Zakona o obrani naglasak stavlja i na unaprjeđivanje obrazovanja i znanstvene djelatnosti za potrebe obrane te preciznije reguliranje ovlasti za uporabu i korištenje Oružanih snaga.

Također, nakon pet godina primjene Zakona o službi u OSRH pokazalo se potrebnim određena rješenja dopuniti i urediti spomenuti Zakon radi kvalitetnije potpore daljnjem razvoju OSRH.
Predloženim Zakonom radi se na podizanju standarda i uvjeta života i rada vojnika, dočasnika i časnika, službenika i namještenika.

Tako su u izmjenama Zakona o službi OSRH predložene promjene koje podrazumijevaju vraćanje plaćanja rada umjesto postojećeg isključivog plaćanja dužnosti te uvođenje posebnih naknada za stražu, dežurstvo i rad na terenu.

S druge strane, pripadnicima Oružanih snaga omogućit će se bolji profesionalni razvoj, kao i vraćanje dostojanstva vojnog poziva radi većeg interesa za pristup u Oružane snage i na kraju, pridonijeti povećanju sigurnosti i zaštite Republike Hrvatske i njezinih građana, kroz promicanje vojnog poziva i vrijednosti Domovinskog rata.

U tom kontekstu, pomaknuta je najviša dob za različite oblike prijma u vojnu službu pa je tako predloženo da dobna granica bude ujednačena na 30 godina (postojeća granica je za vojnike 27 godina,
za dragovoljne ročnike 29 godina, za dočasnike 29 godina, za časnike 30 godina) s ciljem povećanja broja kandidata.

Ovim Zakonom predloženo je i uvođenje prvog ugovora na određeno vrijeme na dvije godine i drugog ugovora na neodređeno vrijeme u trajanju službe najdulje do 45 godine života vojnika/mornara čime se zamjenjuju postojeća tri ugovora na određeno vrijeme (na 4, 5 i 6 godina).

Ovakvim rješenjem postiže se sigurnost zaposlenja i mogućnost životnog i financijskog planiranja uz sva prava koja rad na neodređeno vrijeme nosi.
Predloženo je i da tijekom trajanja zadnjeg ugovora, a ne samo tijekom zadnje godine kao sada, vojnik može biti premješten u drugo državno tijelo u statusu službenika ili namještenika.

Cilj je da se znanja i sposobnosti pripadnika pobjedničke Hrvatske vojske vrednuje i koriste i izvan obrambenog sustava.

S ciljem podizanja spremnosti, djelatna vojna osoba dužna je održavati zahtijevanu razinu tjelesne spremnosti te se po prvi put u svrhu promicanja zdravog i kvalitetnijeg života i rada ovo normativno uređuje, a pravilnikom ministra obrane predlaže se propisati kriterije i postupak provjere tjelesne spremnosti.

Zakon o obrani temeljni je zakon iz područja obrane, donesen je 2013. godine i uređuje organiziranje obrane i ostvarivanje obrambene funkcije Republike Hrvatske. Mijenjao se dva puta,  2015. i 2016. godine.

Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske donesen je 2013. godine i uređuje prijam, službu, prava i obveze pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske također je mijenjan 2015. i 2016. godine.

Izvor: dalmacijadanas.hr