Prva proširena sjednica Središnjeg odbora HČZ-zajednice udruga

 • Autor objave:
 • Kategorija objave:HČZ RH-ZU

Prva proširena sjednica Središnjeg odbora HČZ-zajednice udruga održana je 28.rujna 2010.godine u maloj dvorani Časničkog doma HVU”PETAR ZRINSKI” sa slijedećim dnevnim redom:

 • Verifikacija zapisnika sa šeste sjednice Središnjeg odbora
 • Program djelovanja HČZ po razinama provedbe za period 2010-2014.godine
 • Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2011.godinu
 • Verifikacija normativnih akata iz nadležnosti Središnjeg odbora
 • Imenovanje:
  • Dopredsjednika
  • Glavnog tajnika
  • Članova Izvršnog odbora HČZ
 • Predsjednika i članova stalnih povjerenstava za:
 • Stručnu izobrazbu članstva
 • Organizaciju i statutarna pitanja
 • Međunarodnu suradnju
 • Priznanja
 • Informiranje i
 • Financije
 • Razno

Zaključci i prijedlozi :

 • Usvojeni su:
   • Program djelovanja HČZ po razinama provedbe za period 2010-2014.godine
   • Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2011.godinu
 • Verificirani su:
   • Zapisnik sa šeste sjednice Središnjeg odbora
   • Normativni akti iz nadležnosti Središnjeg odbora
 • Imenovani su:
  • Dopredsjednik
  • Glavni tajnik
  • Članovi Izvršnog odbora HČZ
  • Predsjednik i članovi stalnih povjerenstava za:
   • Stručnu izobrazbu članstva
   • Organizaciju i statutarna pitanja
   • Međunarodnu suradnju
   • Priznanja
   • Informiranje i
   • Financije
 • Za predsjednika povjerenstva za informiranje izabran je brig. u mirovini Superina. Odlučeno je da se u svakoj županijskoj organizaciji odredi jedan časnik za iformiranje koji će se povezati sa brig Superinom i informirati ga o događajima od značaja koji će se objaviti u Hrvatskom vojniku i nekim drugim novinama.
 • Slijedeća sjednica Središnjeg odbora HČZ održat će se u Rijeci i to sredinom prosinca 2010.godine
 • Prvenstvo HČZ u streljaštvu, koje će biti ujedno i prilika da se odabere 1-2 ekipe HČZ za sudjelovanje na prvenstvu OSRH , održat će se u dane vikenda koji prethodi Danu OS RH (21. I 22. 05.2011.godine)
 • Godišnje okupljanje pripadnika HČZ slijedeće godine bit će u Karlovcu
 • Godišnje okupljanje pripadnika HČZ godine 2012. Bit će u PGŽ.
 • Na Sniper kupu 2011. Sudjelovat će i ekipe HČZ (Karlovac, Pula, Osjek)