Predavanje: Iskrcavanje snaga 4. armije i njihova b/d na području Liburnije u završnici 2.sv.rata

rskwU subotu 25. travnja u Mošćeničkoj Dragi održana je komemoracija i prisjećanje na poginule borce iz Narodno oslobodilačke borbe iz doba II. svjetskog rata. Mošćenička Draga je kao i Brseč bila odredište borcima 9. udarne dalmatinske divizije te Kvarnerskom odredu mornaričkog pješaštva koji su u noći 24/25 travnja 1945.g. desantirali na istočnu obalu Istre i time otvorili novu bojišnicu u odnosu na njemački 97. armijski korpus koji se utvrdio u Rijeci. 

Oslobađanje otoka Lošinja i Cresa prethodilo je desantu koji je izveden sa vrlo oskudnim sredstvima u smislu pomorskog transporta. Te noći je k tome zapuhala i jaka bura, tako karakteristična za naš kraj te je umalo omela izvođenje desanta. No, kako je cilj napredovanja 4. jugoslavenske armije bio što prije osloboditi Trst i izbiti na rijeku Soču, na etničke granice slavenskih naroda, nije se moglo previše čekati i desant je izveden uz velike teškoće. Jedinice 9. dalmatinske iz sastava 4. arnije desantirali su u tri ešalona i odmah uspostavili desantnu osnovicu na potezu Brseč-Mošćenička Draga. Tim je jedinicama određenu ispomoć davala i jedan pješački bataljun iz sastava 43. istarske divizije dolaskom iz središnje Istre. Na obroncima Učke pa sve do mora u tom trenutku operativno sposobno je bilo oko 700 njemačkih vojnika iz sastava 3. i 4. baterije 1114. obalnog diviziona,  dijelovi 1. i 2. baterije (netom odbačene sa Cresa),  dijelovi 1209. bataljuna za osiguranje te manji broj talijanskih fašista. Bilo je jasno da oni neće moći zaustaviti siloviti prodor 9. dalmatinske pa im je poslano pojačanje iz Rijeke. No, kako je na obrambene položaje njemačkog 97. armijskog korpusa raspoređenog duž vrlo dobro utvrđene linije „Ingrid“ pritisak vršen sa tri divizije, nije bilo moguće odvojiti neki značajniji broj vojnika i borbene tehnike. Jedinice 9. dalmatinske divizije su se po osiguranju ostvarenog mostobrana razdijelile u dva pravca, desnim krilom na opći pravac Lovran-Opatija-Kastav a lijevim krilom u pravcu Labina, Raše i dalje prema Puli.

Obilježavanje 70.-te obljetnice tih događaja upriličeno je u samoj Mošćeničkoj Dragi a dolazak iz Opatije i sa Krka organiziran je kao nekada, brodovima. Nakon polaganja vijenaca i prigodnog kulturno-umjetničkog programa održana su i dva predavanja: o Rikardu Kataliniću Jeretovu i njegovom životu i opusu a poručnik Rajko Samueli-Kačić, predsjednik HČZ Bakra, održao je predavanje o iskrcavanju snaga 4. armije i njihovim borbenim djelovanjima na području Liburnije. Svi su nazočni bili vrlo zadovoljni onim što su imali prilike čuti i vidjeti a posebno je bilo dirljivo čuti i vidjeti preživjele borce iz tog vremena koji su sudjelovali u samoj operaciji desantiranja. Svi su redom čestitali na predavanju i izrazili želju za nastavkom ovakvih vojno-stručnih susreta i predavanja. Naročito važnim smatramo da su tri škole sa područja Liburnije izrazile želju za suradnjom što je i najvažnije u cijelom našem djelovanju, prenošenje znanja i sjećanja na mlađe generacije koje nisu osobno doživjele rat ali o njemu trebaju imati barem osnovna znanja.

R.S.Kačić