OBUKA I GAĐANJE ZA UDRUGU ERIPIO

Predsjednik HČZ Grada Rijeke, por (m) Rajko Samueli-Kačić, proveo je sa udrugom ERIPIO ( Udruga za promicanje vještina zaštite i spašavanja) prezentaciju o uporabi i gađanju iz vatrenog oružja. Prezentacija je održana na strelištu “Drenova”, 08.08.2012. u popodnevnim satima.