HČZ KARLOVAC-PROGRAM RADA ZA 2015.GODINU

Opće aktivnosti
  • Poticanje, uspostavljanje i razvijanje trajne suradnje sa zapovjedništvom i postrojbama OS RH, MUP-a, MORH-a, udruga proizašlih iz Domovinskog rata na području Karlovačke županije, te drugim udrugama u zajedničkom djelovanju u interesu Republike Hrvatske.
  • Obilježavanje državnih blagdana, važnih događaja iz povijesti hrvatskih naroda, Karlovačke županije (Dan županije 13. travanj,Dan napada na grad Karlovac 04. Listopada, Dan pada Slunja, Saborskog i Cetingrada, Dan pada Vukovara 18. Studenoga) a po pozivima uključiti se u obilježavanje obljetnice ZNG-a i HV-a u Karlovačkoj županiji te obljetnice ratnih postrojbi 110., 137., 143., 14. DP, 13. DP., 129., specijalna postrojba MUP-a na prostora ZP Karlovac.
Veće aktivnosti HČZ-a Karlovačke županije
  • Bojevno gađanje Strelište Jamadol 16.05.2015. godine sa početkom u 09,00 na strelištu Jamadol u Karlovcu. Sudionika do cca 100.
  • Susret časnika Osijek 2015. – 05. i 06.06.2015. Cijena po članu 320,00 kn. Sudionika cca 30 – 50. Polazak sa Autobusnog kolodvora Ogulin 04,00 sati. Dolaskom u Osijek po planu do 10,00 sati te dalje po planu ZU HČZ RH.
Međunarodna suradnja
  • KONFERENCIJA GAMING INICIJATIVE – GAMING I – Maribor 26.05. do 29.05.2015.
  • KONFERENCIJA GAMING INICIJATIVE – GAMING II – Novi Vinodolski 24. – 27.09.2015. – 3 do 5 sudionika