128.brigada HV “Sveti Vid”

U skladu sa procjenom da će se unutarnji odnosi u zemlji I dalje zaoštravati a oružani sukobi koji bijesne oko Vukovara i u Krajini mogli bi se lako prenijeti I na Rijeku Krizni štab Zajednice općina Rijeka donosi odluku o mobiliziranju teritorijalnih snaga. Tijekom Kolovoza 1991.godine oformljeno je Zapovjedništvo nove teritorijalne brigade a u rujnu iste godine, u naselju “Lovorka Kukanić” izvršeno je smotriranje pričuvnika što je ujedno grbbila I jasna poruka da su građani  spremni svoj grad I Domovinu braniti oružjem.

Tijek mobilizacije brigade:

Početkom listopada, točnije 03.Listopada 1991. godine mobilizira se 3. bojna teritorijalne brigade grada Rijeka i upućuje na Platak sa zadaćom obučavanja I pripreme snaga za borbena djelovanja I da bude u spremnosti izvršiti sprečavanja spajanje garizona JNA iz Klane, Delnica I Rijeke. Trajanje zadaće bilo je deset dana. Za 3.bojnom slijedi 1.,2. I 4.bojna sa istovjetnim zadaćama.

slika100Oružana agresija na Republiku Hrvatsku dobija na zamahu I MORH 22.listopada 191.godine među ostalim mjerama na ustrojavanju I poboljšanju bojeve spremnosti OS, donosi Odluku o preimenovanju Teritorijalne brigade Rijeka u 128.br ZNG-a, I taj se datu obilježava kao Dan 128.br HV “Sv.Vid”.
Tijekom listopada I studenog 1991.godine brigada se obučava I nastavlja borbene aktivnosti kao što su blokada vojarne na Trsatu, Kozali I Dragi i sudjelovanje u osiguranju mirnog napuštanja Rijeke od strane JNA .

Odlazak na ličko ratište:

Početkom 3.listopada 1991.godine 128.brigada HV se prema odluci Vrhovnog Zapovjednika OSRH razmješta u šire područje Gospića I Perišića sa općom zadaćom uspostave crte obrane I sprečavanja prodora neprijatelja prema Karlobagu, Gospiću I Otočcu.
U skladu sa tom Odlukom a po izvršenju hodnje smjerom Rijeka-Senj-Karlobag-Gospić 128. Br HV posjeda položaje kako slijedi:

  • 3/128. Se pretpodređuje 118.br ZNG I raspoređuje se na crti: Lički Novi- Divoselo- Jasikovac – Ornice – Lički Ribnik – Bilajska kosa.
  • trnavac1/128. Nakon hodnje 05.10.19911.g. raspoređuje se I ojačava borbeni poredak Perušićke bojne 118.brigade radi ojačanja obrane grada Perušića.
  • 2/128. Raspoređuje se početno u Đački Dom u Gospiću gdje dobiva zadaću da izdvoji dio snaga za obranu sela Čanak. U tu svrhu 09.12.91. izdvaja jednu satniju I u kasnim popodnevnim satima raspoređuje se u obrani s.Čanak. slijedećeg dana, 10.12.91. godine jake paravojne snage neprijatelja napadaju selo Čanak. U žestokoj borbi u okruženju gine pet pripadnika 2/128. a više biva ranjeno I zatobljeno te kasnije Zatočeno u Kninu. Ostaci satnije se izvlače I šalju u Rijeku. 2/128 se rasforira a njen sastav se raspoređuje: Jedna satnija i prateći vod 2. bojne ulaze u sastav 1. bojne, a jedna satnija i MB vod u sastav 3. bojne 128. br ZNG-e.
  • 4/128. koja krajem prosinca 91. stiže u područje na ličko ratište, u tijeku rasporeda po crti bojišnice biva napadnuta I u topničkom napadu 24. Prosinca na grad Gospić trpi gubitke I pogiba joj četiti pripadnika u Đačkom domu u Gospiću.  Četvrta bojna se poslije ovog izvlači u Rijeku gdje se od njenog sastava I sastava jedne satnije stare 2.bojne oformljava nova 2/128 koja se nakon izvršene doobuke ponovno šalje na ličko ratište, u u šire područje Perušića, s.Kvarte gdje se raspoređuje na crti bojišnice.
jdjipalo
brigadir Joko Đipalo

Tijekom borbenih djelovanja 1991/1992.g. 128.br ZNG-e ima 19 poginulih pripadnika na prvoj crti bojišnice. Unatoć gubicima 128. br ZNG-e svoje zadaće cjelosti ispunjava, te na crti bojišnice dočekuje međunarodno priznanje RH.  Dana 17.srpnja se 128.br.HV izvlači u Rijeku I demobilizira I prelazi u pričuvu, sukladno Zapovjedima GS OSRH I OZ Rijeka.
Tijekom 1993. i 1994. g. 128.br HV- Sv.Vid izvršava zadaće uglavnom po dijelovima u organizaciji obrane istočno od Gospić-a.
Početkom 1995.g. 128.br HV-Sv.Vid nalazise na bojišnici istočno od grada Gaspić-a sa ojačanom 2. Bojnom koja tijekom akcije “Bljesak-95” posjeda položaje u Medačkom džepu koje je HV napustila prema međunarodnom dogovoru a sa zadaćom vezivanja neprijateljskih snaga I sprečavana slanja dijela snaga u Zapadnu Slavoniju.
Tijekom Lipnja i Srpnja na crtu bojišnice izlaze 1. i 3. bojna u kompletnim sastavima, 2. bojna stavlja se u pričuvu od početka Lipnja sve do 02. Kolovoza 1995.g.
Početkom Srpnja 1995.g. brigada se izmješta na crtu bojišnice Stipanov grič – Perušić.Intezivno se vrši napadna obuka i određuju detaljne zadaće. Mobilizacijom 2. bojne nadnevka 02. Kolovoza1995.g.pripreme se inteziviraju, jasno je da predstoji velika akcija konačnog oslobađanja teritorija RH.

mhecimovic
brigadir Miodrag Hećimović
linic1
brigadir Stanislav Linić

U operaciji “Oluja” Brigada dobiva zadaću za napad smjerom s.Ramljani – S.Trnavac – S- Homoljac – grad Korenica. Napadna djelovanja otpočinju u zoru 04.Kolovza 1995.g jakim topničkom pripremom, a pješački napad otpočinje u 05,00 sati na smjeru s.Ramljani-s.MašićaBudžak-s.Trnavac-s.Homoljac- s.Vrelo – g.Korenica.Do ranih popodnevnih sati oslobođena su sva sela na smjeru djelovanja a grad Korenica oslobođen je 06. Kolovoza 1995. godine. Postrojba prikuplja i pregupirava snage za daljnje napredovanje, istovremeno je 2. bojna demobilizirana. Sredinom Kolovoza 1995.g. snage 3. bojne 128. br HV – Sv.Vid izbijaju na rijekuUna i posjedaju crtu obrane državne granice Plješivica-s.Nebljusi-Donji Lapac. 1. pješačka bojna sukladno zapovjedi ZP Gospić koncem Kolovoza 1995.g. zajedno sa Zapovjedništvom vrši hodnju smjeromKorenica – Bruvno-D.Lapac – Srb -Lička Kaldrma – Drvar i raspoređuje se na c/b u širem predjelu naselja Oštrelj.

slika16128.br HV- Sv.Vid se u Prosincu 1995.g. demobilizira i prelazi u pričuvu.

Tijekom  Domovinskog rata 1991-1995.g. poginulo je 26 pripadnika postrojbe na prvoj crti bojišnice te oko 200 ranjenih i oboljelih pripadnika od čega oko 120 pripadnika sa trajnim posljedicima.
Ukupno je kroz postrojbu bilo angažirano oko 9000 Riječana koji su dali nemjerljiv doprinos obrani i oslobađanju okupiranih dijelova RH.

POGINULI PRIPADNICI 128.br HV