SUDJELOVANJE NA ZIMSKOM KONGRESU CIOR-a

MWM2014_2_300px Zimski kongres C.I.O.R.-a održan je u vremenu od  05.-08.veljace 2014.godine u Briselu, u Zapovjedništvu NATO-a. Kao predstavnici HCZ ZU RH sudjelovani su njen predsjednik , stožerni brigadir u mirovini, Rozario Rozga i brigadir u mirovini, Stanislav Linic predsjednik HCZ Primorsko-goranske županije.

Od programa koji se odvijao tijekom ova tri dana bitno je napomenuti slijedece:
Na pocetku kongresa sudionicima su se obratili  ospodin Pieter DE CREM, zamjenik Premijera i Ministar obrane Kraljevine Belgije i general Philip M. Bredlove, SACEUR , zapovjednik ACO.
MWM2014_3_300pxIzlaganje obojice uvaženih govornika i visokih gostiju bilo je uglavnom vezano za novu sigurnosnu situaciju i strateški koncept NATO-a poslije povlacenja dijela snaga iz operacije ISAF u Afganistanu i ulogu koju ce pricuva imati u situaciji kada operativne snage NATO-a nece biti angažirane direktno u operacijama vec ce biti u spremnosti da brzo djeluju na kriznom podrucju.
U drugom dijelu programa rad se je odvijao po odborima gdje je na Odboru za PfP&O Hrvatska delegacija je izložila svoju zamisao za provodenje CIOR Workshopa koji se planira održati  15.-18. Listopada ove godine u Opatiji u izvršnoj organizaciji HCZ, a posebno HCZ PGŽ.
Tijekom kongresa održan je i sastanak sa generalom Šundovim, našim predstavnikom u NATO koji je ponudio pomoc i potporu za ostvarivanje veza sa susjedima vezano za povezivanje na workshop i bio veoma zainteresiran za rad HCZ imajuci puno razumijevanje za sve teškoce na koje nailazimo.2.SLIKA

Tijekom kongresa, clanovi Hrvatske delegacije ostvarili su niz veza sa vojnim predstavnicima zemalja NATO, EU i ostalima koje ce nam biti od velike koristi tijekom organizacije bilo kakvih aktivnosti u zemlji.6slika

Takoder, vidljivo je da je Republika Hrvatska u ovoj organizaciji stekla odredeni ugled i to na temelju sposobnosti organizacije medunarodnih skupova u zemlji kao i na proaktivnoj ulozi u radu CIOR-a.