SAT POVIJESTI O DOMOVINSKOM RATU U OSNOVNOJ ŠKOLI “FRAN KRSTO FRANKOPAN” NA KRKU

UHDR otok Krk u suradnji sa HČZ P.G.Županije i Osnovnom školom „Fran Krsto Frankopan“, organizirala je  po osnovnim školama otoka Krka sat povijesti s temom Domovinski rat i učešće žitelja otoka Krka u tim povijesnim događanjima. Od strane HČZ PGŽ predavanja je držao brigadir u mirovini Stanislav Linić uz potporu natporučnika u mirovini Iva Dvornika i domaćina, predsjednika UHDR Zdenka Petraka.