Trenutno pregledavate ZIMSKI KONGRES CIOR-a

ZIMSKI KONGRES CIOR-a

Zimski kongres CIOR-a održan je u vremenu od 09.-11.veljače 2017. godine, u gradu GENT u Belgiji. Inače je dosadašnja praksa bila da se ovaj skup održava u Bruxellesu, u sjedištu NATO-a no, kako je u tijeku preseljenje sjedišta NATO-a na novu lokaciju odabran je prelijepi grad Gent.

Na Zimskom kongresu su iz HČZ-ZU RH sudjelovali: njen predsjednik, stožerni brigadir u mirovini, Rozarijo Rozga i brigadir u mirovini Stanislav Linić – dopredsjednik HČZ- ZU – ujedno i  predsjednik Gaminger inicijative – asocijacije pričuvnih časnika srednje Europe.

Glavna tema Kongresa bila je vojno-politička situacija u svijetu sa naglaskom na rusko informacijsko ratovanje – predavač Christopher Donnelly-.

Od programa koji se odvijao tijekom tri dana bitno je napomenuti slijedeće:

Na početku kongresa sudionicima se obratio njemački brigadni general zbora HEINZ KRIEB – predstavnik Europske Unije (EEAS). U svom obraćanju nazočne je upoznao sa trenutnim događanjima i novostima koje se odvijaju u EU i NATO-u. Posebno se osvrnuo na sigurnosna pitanja općenito. Te sa aktualnim izazovima u svijetu i politici Europske unije. Govorio je i o raspoloživim snagama NATO saveza i EU o vojnoj prilagodbi i osposobljavanju pričuve.

Novi strateški dokumenti – planovi obrane EU su izrađeni. Sve zemlje članice još nisu dale suglasnost što se očekuje na Samitu koji je planiran u lipnju 2017. godine.

Sudionike kongresa pozdravili su: brigadni general JEROMIR ALAN (CZE) – PREDSTAVNIK NATO saveza i gradonačelnik grada GENT-a.

Na drugom dijelu programa održana su izvješćivanja svih predsjednika odbora CIOR-a.

Na sjednici Predsjedništva CIOR-a vođene su rasprave i donesene slijedeće odluke:

  1. Predsjedavanje CIOR-om od 2018.-2020 – Poljska i od 2020-2022. – Njemačka.
  2. Ljetni kongres CIOR-a održati će se u kolovozu.2017. godine u PRAGU – Češka, a usvojen je i program kongresa.

U tijeku Kongresa održan je sastanak užeg vodstva GAMINGER INICIJATIVE. Na sastanku su bili prisutni: brigadir Stanislav LINIĆ – predsjednik GI i delegacija iz Italije na čelu s kapetanom korvete Giuseppe Filippo Imbalzano– predsjednik organizacijskog odbora slijedećeg sastanka u gradu Siena – Italija. Tema sastanka bilo je usklađivanje plana rada na Konferenciji GAMING I od 18.-21.05.2017. godine u Siena, kao i daljnje aktivnosti Gaminger Inicijative.

 Cjelokupni boravak na Kongresu CIOR-a u gradu GENT-u u Belgiji bio je višestruko koristan za HČZ-ZU i RH iz više razloga:

Upoznati smo sa nizom novosti koje se trenutno odvijaju u EU i NATO-u i to ćemo prenijeti našim članovima udruge

Naša cjelokupna aktivnost naznačena je kao pozitivna, što nas obvezuje da moramo i dalje biti aktivni u CIOR-u i povezanosti sa našim OS uz šire uključivanje mladih pričuvnih časnika u rad naše organizacije i CIOR-a.

Tijekom Kongresa naša delegacija ostvarila je niz kontakata i veza sa vojnim predstavnicima zemalja NATO, EU i ostalima, koje će nam biti od velike koristi tijekom organizacije bilo kakvih aktivnosti u zemlji.