POVJESNICA 136.BRIGADE HV „R“ SLATINA

221f2d34a048f79b76bafaa9f8d9d55c4601e3b687e1cfbba998b7fd916ea3eaHVdom136DPslatinaOd samostalnosti RH slijedom vojno-političkih događanja u RH u prostoru bivše općine P.Slatina koja u postotku imala više od 37% građana srpske nacionalnosti a u samom gradu i brdskom dijelu pretežito, moglo se i očekivati teži razvoj situacije i priznavanja nove hrvatske vlasti.

U namjeri preuzimanja vlasti bez obzira na izborne rezultate  tijekom 1990 godine pobunjeni srbi u svibnju i lipnju kroz djelovanje SDS-a organizira razne provokacije u Slatini gdje po pročelju zgrada i ograda ispisuju razne parole kao “Ovo je velika Srbija” “Svi Srbi u jednoj državi” te preko 50 simbola “4C” i još raznih takvih natpisa i parola .Po njihovoj zamisli  trebalo je proširiti granicu do zamišljene linije Karlobag-Karlovac-Virovitica a područje bivše općine P.Slatine je trebalo ući u sastav SAO Krajine Zapadna Slavonija.

v2 (4)Kako su na svim rukovodećim mjestima u radnim organizacijama i u općinskim vlastima bili srbi u P.Slatini vodila se politička borba oko preuzimanja vlasti pa je tako u 7mjesecu 1991.godine došlo do krize vlasti , nakon toga imenovan je povjerenik vlade RH za općinu P. Slatina.
Tek nakon uspostave povjerenika ustrojen je krizni štab, preuzete su i druge funkcije s područja obrane , gospodarstva i uprave te se rade ogromni napori da se od odreda i do odreda NZ ustroji ZNG.
Tako odoru ZNG –a prvi dragovoljci oblače 05.08.1991.godine te šaljemo  zahtjev za bataljun ZNG-a i nakon toga dolazi  ustrojbena knjiga za 64. samostalni bataljun ZNG-a koji se ustrojava 15.08.1991.godine.
64.sam. bataljun je imao zadaću obranu Slatine i preuzeti crtu obrane prema brdskom dijelu općine u dužini 46 km gdje su srpski pobunjenici  od 18.08. 1991.godine izvršili zaprečavanje i zatvorili prilaze i komunikacije prema brdskom dijelu i samom Voćinu.
Početkom rujna točnije 04.09. 1991. godine slatinski kraj potresaju zvjerstva dojučerašnjih susjeda .
U selima Četekovac, Balinci i Čojlug 24 nedužna mještana ubijeni su i masakrirani.
Pripadnici 64. Samostalnog bataljuna u suradnji s postrojbama MUP-a te u koordinaciji kriznog štaba 16.rujna 1991.godine zauzimaju vojarnu u središtu grada te karaule u Kapincima i Noskovcima koje su se nalazile u dubini općine na rijeci Dravi prema Mađarskoj granici.

Nakon toga dolazimo do većeg broja naoružanja i tehnike te osnažujemo u tehnici i ljudstvu bataljun i na taj način  ojačava se  crta obrane.
Narednih dana u više navrata događaju se pješački napadi na Slatinu i ostala mjesta uz komunikaciju s.Bistrica , Slatina ,s. Mikleuš prema Našicama koja su uspješno obranjeni . Isto tako  svakodnevno nas gađaju dalekometnim topništvom.
Zbog složene situacije i prerastanja broja pripadnika bataljuna , Krizni štab šalje zahtjev MO RH za ustroj i opremanje veće postroje razine brigade.

Tako je odobren zahtjev , dobivamo ustrojbenu knjigu 136.br.HV „R“ Slatina koja se ustrojava 28.listopada 1991.godine.Ustrojem brigade i imenovanjem zapovjednika brigade a zapovjedništvo brigade radi prosudbu te izrađuje novu zapovijed za obranu , vrši razmještaj i izdaje zadaće nižih ustrojbenih postrojbi sukladno navedenoj zapovijedi.
Bili smo podređeni Operativnoj zoni Osijek te smo se i logistički oslanjali na njih.

Zbog učestalih topničkih , zračnih i drugih napada prosudba je da se ide  u napadna djelovanja.
Ubrzanom obukom osposobljavamo brigadu za napadna djelovanja te ubrzo dobivamo i zapovijed za napad.
Tako od 24. studenog 1991.g. podčinjavamo se II .Operativnoj zoni Bjelovar gdje se ustrojava OG „Virovitica“ sa ZM u Slatini te se po zapovijedi za napad od 28.studenog 1991.g.svakodnevno izvršavaju napadne radnje prema brdskom dijelu bivše općine.
Združenim snagama OG u sastavu 123.br. 127.br.136.br. 2/132 BR.,ojačanjima potpore  , IDČ Bjelovar, injžinjerijski vod Čakovec i dr. odvijaju se napadna djelovanja 1.etapi  te 13.prosinca 1991.g. oslobađamo komunikacije i mjesta Hum, Čeralije Pušine, Slatinski Drenovac te  15.prosinca u ranim jutarnjim satima oslobađamo i ulazimo u Voćin.
U širem području Voćina i samom Voćinu nalazimo 44 ubijena i izmasakrirana mještana hrvata te do temelja razrušenu crkvu Majke Božje Voćinske i ostale objekte i obiteljske kuće..

U napadnim djelovanjima oslobađamo i druga okupirana mjesta te u 2. etapi združenim snagama OG izvodimo napadna djelovanja prema Zvečevu te u 3. etapi  preko Ravne Gore napredujemo prema s.Vučjak,Kamensko,Striježevica,Sažije,Koturići,Zaile, Donje i Gornje Borke, Mijača oslobađamo zloglasno Bučje.
Oslobađanjem zapadnog dijela Slavonije koje je u RH 1991.godine prvo veće oslobođeno područje i područje oslobođeno združenim snagama, brigada dobiva zapovijed da jednom bojnom osigurava šire područje Zvečeva te nakon toga dobiva zadaću izmještanja istočnoslavonsku bojišnicu na liniji obrane od 16.01. 1992.g. do 06.03.1992.g-s.Harkanovci,s.Vučkovac.
Od 07.03. do 17.04.1992.godine postrojba izvršava zadaću u operaciji “Dunav”na desnoj obali drave u prostoru s.Petrievci, s,Nard.
Nakon toga postrojba od 17.04 do 28.04.1992.g. Odlazi na posavsku bojišnicu u prostor s.Čaglin, s.Ruševo.
Od 29.04. – 26.06.1992.g. Postrojba odlazi na istočno-slavonku bojišnicu i preuzima crtu obrane na Vinkovačkoj bojišnicu od 3.gbr. na Borinačkoj kosi.
Od 27.06 – 31.07. 1992. g. Postrojba se vraća u Slatinu i izvršava zadaću postupne demobilizacije.
 
31.08.1992.godine ukinut je mobilizacijski razvoj brigade.

U tijeku djelovanja brigade u postrojbi je izgubilo život 28 pripadnika te 148 je ranjeno.

  • Brigada je aktivna i danas u miru, obilježavanjem važnijih obljetnica:
    15. prosinca 2013. Več tradicionalno održana je kombinirana Moto – pješačka hodnja uz koju se organizira i Maraton Četekovac – Voćin
  • 05. kolovoza 8. kup Zbora narodne garde u lovu ribe udicom na plovak
    24. svibnja održana je redovan skupština HČZ-a
  • 28. listopada održava se Dan brigade u organizaciji Grada Slatine, HČZ-a i udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Brigada je aktivna i u sportskim, kulturnim i humanitarnim aktivnostima te edukaciji, posebice onih mlađih