Redovna skupština Saveza HČZ PGŽ

Redovna skupština Saveza HČZ PGŽ održana je u prostorijama Streljačkog saveza PGŽ 18. rujna. Na skupštini je usvojen novi Statut udruge. Dosadašnji predsjednik Saveza brigadir Stanislav Linić, podnio je ostavku na položaj predsjednika Udruge, zbog neslaganja sa delegatima HČZ Grada Rijeke oko načina vođenja i koncepcije rada udruge. Udrugu će do nove skupštine voditi dopredsjednik bojnik Damir Barić.