PRIKUPLJANJE GRAĐE ZA “MUZEJ DOMOVINSKOG RATA”

Članovi Udruge Hrvatskog časničkog zbora Primorsko-goranske županije ovih dana užurbano rade na prikupljanju građe za postavu Muzeja Domovinskog rata u Rijeci, u uskoj suradnji sa zaposlenikom Povijesnog i pomorskog muzeja grada Rijeke, gospodinom Ivom Mileusnićem.