Sat povijesti u Osnovnoj školi “Ivana Gorana Kovačića”-Delnice

U osnovnoj školi “Ivana Gorana Kovačića”-Delnice, je dana 15.11.2013. godine, tijekom sata povijesti održano je predavanje o Domovinskom ratu. Predavanje je jedno u nizu takvih koje pripadnici Hrvatskog časničkog zbora naše županije održavaju po osnovnim školama. Na jednostavan i učenicima zanimljiv način prezentirane su neke činjenice o Domovinskom ratu, uzrocima i tijeku rata te posljedicama. Predavanje je održao prč. Rajko Samueli-Kačić. Na kraju predavanja obećao je da će se HČZ uvijek odazvati ukoliko je potrebno održati strukovno predavanje na bilo koju temu iz vojne povijesti našeg naroda.