Predavanje o Domovinskom ratu u OŠ Jelenje i Čavle

U osnovnim školama Jelenje-Dražice i Čavle 01.lipnja 2011.godine predstavnici Hrvatskog časničkog zbora i UHDDR Grobnišćine održali su predavanje na temu Domovinskog rata u povodu 20. godina osnutka Oružanih snaga RH i Dana državnosti. Predavanje je inicirala grobnička UHDDR na čelu sa predsjednikom Denisom Čargonjom a predavači su bili: brigadir Stanislav Linić predsjednik Hrvatskog časničkog zbora PGŽ-a,poručnik Rajko Samuelij-Kačić predsjednik HČZ Grada Rijeke te članovi HČZ natporučnici Ivo Dvornik i Tiho Buterin.