Predavanja o Domovinskom ratu u OŠ „FRAN KRSTO FRANKOPAN“ na Krku

Udruga veterana Domovinskog rata-otok Krk, na čelu sa predsjednikom g. Zdenkom Petrakom, pokrenula je inicijativu da se u osnovnoj školi„Fran Krsto Frankopan“ na otoku Krku održi jedan školski sat iz povijesti na temu „Domovinski rat“.

Gospodin Serđo Samblić, ravnatelj škole,  rado je prihvatio inicijativu ističući da svi moraju doprinjeti  detaljnijem upoznavanju učenika sa Domovinskim ratom, pogotovo što su mnogi otočani bili sudionici tog rata, među njima i brojni očevi i rođaci današnjih učenika škole.

Doogovoreno je da predavanje održe pripadnici Hrvatsko časničkog zbora PGŽ, umirovljeni časnici: brigadir Stanislav Linić, bojnik Denis Deković i poručnik Rajko Samueli-Kačić.

Kako ova osnovna škola ima 8 podružnica predavanje je održano u 3 dana prema slijedećem planu:

  1. Ponedjeljak,16.05. Dobrinj, Vrh i Omišalj
  2. Utorak,17.05, Baška, Vrbnik i Punat i
  3. Srijeda,18.05., Malinska i Krk

Školski sat je organiziran u obliku PP prezentacije i razgovora,a učenici su bili veoma zainteresirani posebno zato što je jedan dio obrađivao 111. Br HV i tzv „Krčku bojnu“ u kojoj su bili mnogi pripadnici sa otoka Krka. Predavanje je naišlo na veoma dobar prijem učenika i profesora. Opća je ocjena da je inicijativa bila veoma uspješna i da su slična predavanja potrebna.

Održavanjem školskog sata koji obrađuje najsvjetlije trenutke naše najbliže povijesti na najbolji mogući način doprinosimo obilježavanju 20-te godišnjice organizacije odbrane RH protiv agresije i stvaranja OS RH. To je i u našem Godišnjem planu aktivnosti . Ova bi prezentacija, uz ažuriranje i doradu, mogla postati  standard za školski sat o Domovinskom ratu koji smo planirali napraviti u 2011.godini.