Trenutno pregledavate Gardijska oklopno-mehanizirana brigada

Gardijska oklopno-mehanizirana brigada

 • Autor objave:
 • Kategorija objave:OS RH

Gardijska oklopno-mehanizirana brigada Hrvatske kopnene vojske ustrojena je u skladu s Dugoročnim planom razvoja OSRH-a, a preustroj je započeo 2007. godine. Zajedno s Gardijskom motoriziranom brigadom, najveća je taktička postrojba kopnene vojske. Njezine postrojbe razmještene su na području osam županija, a zapovjedništvo je smješteno u vojarni “Bosut” u Vinkovcima.

Glavninu snaga GOMBR-a čine pripadnici legendarnih, u Domovinskom ratu dokazanih Sokolova, Puma i Kuna. GOMBR je prošao dva velika preustroja, i to 2003. kad su se spajale dvije brojčano najjače gardijske brigade, Kune i Sokolovi, u novu 3. gardijsku oklopno-mehaniziranu brigadu, te 2007. godine.

Osnovna zadaća GOMBR-a jest obrana suvereniteta i državnog područja Republike Hrvatske, a osim toga najvažnija zadaća im je sudjelovanje u međunarodnim misijama pod okriljem NATO-a i UN-a. Tako su upravo pripadnici Gardijske oklopno-mehanizirane brigade prvi sudjelovali u misiji UNDOF, gdje su na području Golanske visoravni nadzirali primirje između Izraela i Sirije. Sudjelovanje u misiji ISAF njihova je redovita aktivnost, a upravo glavnina snaga, i to više od 150 pripadnika 13. HRVCON-u, dolazi iz sastava GOMBR-a.

Ustroj

Gardijska oklopno-mehanizirana brigada u svom sastavu ima dvije mehanizirane i jednu tenkovsku bojnu. Uz te tri, ima još Oklopnu, Topničko-raketnu i Inženjerijsku bojnu te Bojnu PZO-a, kao i četiri satnije – Zapovjednu, Izvidničku i Logističku, Satniju veze te Zapovjedništvo brigade sa Stožerom zapovjedništva.

Struktura Gardijske oklopno-mehanizirana brigade:

Zapovjedništvo brigade

 • Zapovjedna satnija
 • meh.bojna “Sokolovi”
 • meh.bojna “Pume”
 • Tenkovksa bojna “Kune”
 • Oklopna bojna
 • Trbojna
 • Inž.bojna
 • Bojna PZO
 • satnia
 • veze
 • satnija