Trenutno pregledavate Gardijska mehanizirana brigada

Gardijska mehanizirana brigada

 • Autor objave:
 • Kategorija objave:OS RH

Gardijska mehanizirana brigada Hrvatske kopnene vojske ustrojena je 1. prosinca 2016. Zajedno s Gardijskom oklopno-mehaniziranom brigadom, najveća je taktička postrojba kopnene vojske. U sastav novoustrojene brigade ušle su neke bivše gardijske brigade, i to 1. i 4. gbr te dijelovi 2. gbr, kao i nekoliko postrojbi iz sastava nekadašnjeg 1., 4. i 5. korpusa Hrvatske kopnene vojske. Valja napomenuti da je ranijim preustrojem nekadašnja 9. gbr već bila inkorporirana u 1. gbr, koja je potom postala dio ove novoustrojene Gardijske motorizirane brigade, što pojašnjava nazive pojedinih bojni iz njezina sastava. Naime, među dvanaest ustrojnih cjelina brigade nalazimo i bojne koje nose imena nekadašnjih gardijskih brigada, jer se i na taj način želio očuvati spomen na te legendarne ratne postrojbe.

Ustroj

Gardijska mehanizirana brigada u svom sastavu ima tri mehanizirane bojne, koje nose naziv Tigrovi, Gromovi, Pauci te jednu motoriziranu bojne – Vukovi. Uz te četiri, ima još Topničko-raketnu i Inženjerijsku bojnu te Bojnu PZO-a, kao i četiri satnije – Zapovjednu, Izvidničku i Logističku, Satniju veze te Zapovjedništvo brigade sa Stožerom Zapovjedništva. Opremanjem bivše 2. motorizirane bojne “Pauci” vozilima BOV Patria bojna se preustrojava u 3. mehaniziranu bojnu.

Struktura Gardijske mehanizirane brigade:

Zapovjedništvo brigade

 • Zapovjedna satnija
 • mehanizirana bojna “Tigrovi”
 • mehanizirana bojna “Gromovi”
 • mehanizirana bojna “Pauci”
 • Motorizirana bojna “Vukovi”
 • Topničko-raketna bojna
 • Inženjerijska bojna
 • Bojna PZO
 • Izvidnička satnija
 • Satnija veze
 • Logistička satnija

Razmještaj

Brigada je razmještena na više lokacija – sjedište Zapovjedništva je u Kninu, kao i 23 mehanizirane bojne Pauci te svih samostalnih satnija. 1. i 2. mehanizirana bojna, Tigrovi i Gromovi, nalaze se u Petrinji, motorizirana bojna Vukovi u Gospiću, Topničko-raketna u Karlovcu, Bojna PZO-a u Benkovcu, a Inženjerijska u Kninu i Sinju. Prema planu, inženjerija će se potpuno preseliti u Sinj, a Topničko-raketna bojna na vojni poligon u Slunj.