GAMING I/ 2011-Budapest

Delegacija Hrvatskog časničkog zbora u sastavu :Rozario Rozga, stožerni brigadir u mirovini, predsjednik HČZ RH i Stanislav Linić, brigadir u mirovini, predsjednik HČZ PGŽ sudjelovala je u vremenu od 28.travnja do 1.svibnja 2011.godine na proljetnom sastanku GAMING INICIJATIVE u Budimpešti.
Na sastanku su još bili prisutni predstavnici: Mađarske, Slovenije, Italije, Slovačke, Hrvatske, Švicarske, Austrije, Francuske i Rumunjske.

ma sastanka bila je:“ Europska sigurnost iz Mađarske perspektive“.
Na sastanku su obrađivane slijedeće teme:

  • Sigurnosni aspekti Mađarskog predsjedavanja EU
  • Nova strategija NATO i njene implikacije na sigurnost RM
  • Odnosi EU i NATO
  • Europska kolektivna obrana
  • Razvoj borbenih sposobnosti EU
  • OS RM u odgovorima na krizne sitacije
  • Promjene u sustavu organizacije pričuve u OS RM

Predavanja su držali istaknuti pripadnici Ministarstva obrane i GS OS Mađarske.

U sklopu sastanka održan je i sastanak Predsjedništva GAMING INICIJATIVE na kojemu su, između ostalog, donesene i slijdeće odluke:

  • Nova predsjednica GAMING INICIJATIVE je puk Heidi Kornek iz Asocijacije pričuvnih časnika Švicarske Konfederacije
  • Slijedeći sastanak održat će se u La Speciji- Italija a sastanci u 2012 godini održat će se u Austriji i Hrvatskoj

Sastanak Gaming I 2011 u Budimpešti bio je veoma kvalitetno organiziran sa kompetentnim predavačima koji su nas u potpunosti upoznali sa sadašnjim trenutkom u organizaciji pričuvnog sastava Republike Mađarske kao i sa sigurnostim i organizacijskim problemima sa kojima se Mađarska susreće kao članica EU i NATO, posebno u godini njenog predsjedavanja EU.
Posebno je značajno bilo vidjeti kako Republika Mađarska riješava konkretne probleme vezane za boravak svojih vojnika u misijama posebno u misiji ISAF u Afganistanu.