Trenutno pregledavate 9.gardijska brigada “Vukovi”- 29. obljetnica osnivanja

9.gardijska brigada “Vukovi”- 29. obljetnica osnivanja

9.gardijska brigada Vukovi ustrojena je 1. studenog 1992. godine, kao 6. gardijska brigada. To je profesionalna postrojba Hrvatske vojske u koju pristupaju pripadnici 118. i 133. brigade HV-a i dio gardista iz ostalih dijelova RH.

Tri mjeseca poslije njezina ustrojavanja slijedila je akcija Maslenica u siječnju 1993. godine, u kojoj 9. gardijska brigada uspješnim djelovanjem na pravcu Rovanjska – Jesenice – Tulove grede, slama neprijateljski otpor u rekordnom vremenu i to bez gubitaka. Po povratku u Liku brigada je aktivna na crti bojišta od Otočca do Gospića dugoj gotovo 50 km.

U akciji Medački džep 9. rujna 1993. godine u svega nekoliko sati skršen je neprijateljski otpor od Divosela

Smotra 1992.
Jedna od prvih smotri brigade 1992.godine Zapovjednik brigade tada pukovnik M.Norac i zapovjednik bojne bojnik Nikola Zdunić Harga obilaze postroj brigade

do Medka, na prostoru oko 7 km. Brigada je u ovoj akciji bila nositelj glavnog udara uz pomoć 133. brigade HV-a i SJP MUP-a. Kad je neprijatelj 5. ožujka 1994. napao i zauzeo dominantnu kotu Repetitor na planinskom masivu Ljubovo, 9. gardijska brigada dolazi u pomoć pričuvnim brigadama koje su osiguravale crtu bojišta. Poslije silovite bitke, zbog velikih gubitaka, neprijatelj je bio prisiljen napustiti zauzeto područje.
 Prema zapovijedi ministra obrane 84. gardijska bojna Termiti, 9. ožujka 1995.  prelazi u ustrojstvenu strukturu 9. gardijske brigade te preuzima naziv njezine 2. pješačke bojne. Ova postrojba drži crtu obrane na Velebitu, a 25. srpnja 1995. godine sudjeluje u operaciji Ljeto – 95.

U akciji Oluja zadaća 9. gardijske brigade bila je zauzimanje strateški važnog položaja Ljubovo i daljnje napredovanje prema državnoj granici s čim je trebalo slomiti tzv. Krajinu, koja je bila okosnica neprijatelja i simbol njihove državnosti. Iako je naišla na jak otpor neprijatelja, 9. gardijska brigada uspjela je ovladati Ljubovom, izbiti na komunikaciju Lički Osik – Bunić, te ostvariti daljnje napredovanje preko Bunića i Udbine prema granici. Istodobno, složen pravac bojnog djelovanja imala je 2. pješačka bojna 9. gardijske brigade, koja je nakon ovladavanja neprijateljskih položaja na Velebitu izmještena na područje Gračaca, gdje je nastavila bojna djelovanja u pravcu državne granice s BiH. Nakon akcije Oluja postrojbe 9. gardijske brigade dobivaju zadaće na osiguranju državne granice na samom jugu Republike Hrvatske. Tijekom njezina postojanja kroz postrojbu je prošlo oko 8000 pripadnika. Nažalost, 56 pripadnika položilo je svoj život za domovinu, a više od 150 je ranjeno.

Uz sva vojna djelovanja iza 9. gardijske brigade Hrvatske vojske Republike Hrvatske ostalo je:  PRIMUS INTER PARES  – PRVI MEĐU JEDNAKIMA

Izvor: Hrvatski vojnik