TIRANA: CIOR workshop: „ Organizacija i zadaće pričuvnih snaga “

ciorDelegacija HČZ RH u sastavu st.brigadir u mirovini R.Rozga, brigadir u mirovini S.Linić i natporučnik u mirovini T.Tondini sudjelovala je na međunarodnoj radionici „Organizacija i zadaće pričuvnih snaga“ u Tirani u vremenu od 26.-30. Listopada 2011.godine. Radionicu je organizirao CIOR , Odbor za PfP i na njoj su sudjelovali predstavnici 14 zemalja NATO.

Program radionice obuhvaćao je:

 • Predavanje o Albaniji (ekonomija, vanjska politika, oružane snage)
 • Predavanje o različitim modelima organizacije i obučavanja pričuve (SAD, SR Njemačka, Švicarska)
 • Iskustva Republike Bugarske u organizacji pričuve
 • Postojeći projekat organizacije pričuve u Republici Albaniji
 • Rad u tri radne grupe u kojima su se prorađivala pitanja:
  1. Operativna potpora
  2. Obučavanje (opće i posebno-specifično)
  3. Potpora javnosti
  4. Integracja unutar oružanih snaga
  5. Potpora civilnih poslodavaca
  6. Uloga veteranskih organizacija
  7. Uloga udruge časnika

U sklopu programa izvršena je i posjeta  KFOR MNBGSE  u Prizrenu gdje se u praksi sagledala uloga pričuve u međunarodnim mirovnim operacijama.

[wowslider id="8"]