Trenutno pregledavate POTPISAN UGOVOR IZMEĐU MORH-a I RMZO

POTPISAN UGOVOR IZMEĐU MORH-a I RMZO

Ovih je dana Ministarstvo obrane Republike Hrvatske , uz posredovanje HČZ-ZU, sa udrugom „Radio mreža za opasnost“ iz Rijeke sklopilo sporazum o ustupanju na privremeno korištenje vojne nekretnine „Lacković Breg“ u Svetoj Nedelji za potrebe pružanja radiokomunikacijske potpore civilnim službama zaštite i spašavanja kao i pričuvnim vojnim postrojbama prema potrebama. Ovim je sporazumom  daleko nadišao lokalne okvire sa početaka svog osnivanja.