Trenutno pregledavate Online sastanak predstavnika Gaminger inicijative, 18. prosinca 2020.

Online sastanak predstavnika Gaminger inicijative, 18. prosinca 2020.

Online sastanak predstavnika Gaminger inicijative održan je na inicijativu čelnika talijanske Udruge pričuvnih časnika (UNUCI – „L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia“) zaduženog za međunarodnu suradnju te trenutnog predsjedatelja inicijativom, kapetana fregate Guiseppea Filippa Imbalzana. U radu sastanka sudjelovali su predstavnici Češke, Hrvatske, Italije, Njemačke, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije i Švicarske. Zbog pandemije COVID-19 tijekom godine nisu održavane aktivnosti Gaminger inicijative tako da ovaj sastanak predstavlja novi način komunikacije do uspostave uvjeta za sigurno pokretanje ranije planiranih aktivnosti. Tijekom sastanka predstavnici udruga članica Gaminger inicijative upoznali su s aktivnostima njihovih Oružanih snaga i posebno pričuvne komponente u potpori civilnih vlasti pri provedbi aktivnosti borbe protiv virusa SARS-COV2 te o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u njihovim državama.

Sa jednog od sastanaka GAMINGER INICIJATIVE. S lijeva na desno: brigadir u miru Branko Gačak /HRVATSKA/, brigadir u miru Miran Fišer /SLOVENIJA/ i kapetan fregate Giuseppe Filippo Imbalzano

Dogovoreno je i preuzimanje predsjedanja Gaminger inicijativom od strane „Zveze Slovenskih Častnikov“ u rujnu 2021. godine te od švicarske udruge SOA („Schweizerische Offiziersgesellschaft” ili eng. Swiss Officers’ Association) u rujnu 2023. godine. U rujnu iduće godine predsjedanje bi trebao preuzeti slovenski brigadir Vilim Kobal a dužnost potpredsjednika švicarski pukovnik Philipp Leo. Predstavnik Češke već je ranije najavio spremnost organizacije jesenskog sastanka Gaminger inicijative koji bi se trebao održati u moravskom gradu Taboru ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Slični online sastanci dogovoreni su kao redovni način komuniciranja sve do stvaranja povoljnih epidemioloških uvjeta za održavanje ranijih formata sastajanja. U radu online sastanka je u ime HČZ-ZU sudjelovao je brigadir u mirovini Branko Gačak, koji je ukratko upoznao o aktivnostima Oružanih snaga RH u potpori aktivnosti Nacionalnog stožera Civilne zaštite u vremenu od ožujka do sredine prosinca tekuće godine.

 Tekst: Branko Gačak, predsjednik HČZ-ZU