KONFERENCIJA U SOFIJI 2014.

Partnerstvo nevladinih organizacija u kooperativnom pristupu pitanjima sigurnosti na podrucju zapadnog Balkana

Tijekom 25.i 26. ožujka održana je u Bugarskoj, u Sofiji,Konferencija: Partnerstvo nevladinih organizacija u kooperativnom pristupu pitanjima sigurnosti na području zapadnog Balkana.
??????????????????????Konferenciji su pored Udruge pricuvnih casnika i docasnika Republike Bugarske i Udruge pricuvnih casnika sigurnosti Bugarske, prisustvovali i predstavnici udruga pricuvnih casnika Albanije, Makedonije, Kosova i Hrvatske. Pozvani se još i organizacije pricuvnih casnika iz Srbije i BiH koji se nisu odazvali. Hrvatsku su predstavljali clanovi Hrvatskog casnickog zbora RH, predstavnici HCZ Primorsko goranske županije, prucuvni casnici: brigadir Stanislav Linic, natporucnici Tihomir Tonidini i Ivo Dvornik i porucnik Rajko Samueli-Kacic.
gen topalovKonferenciji je presjedavao pricuvni general pukovnik Stojan Topalov, predsjednik Udruge pricuvnih casnika i docasnika Republike Bugarske, bivši zamjenik nacelnika Glavnog stožera Bugarske vojske i bivši bugarski vojni izaslanik u Rusiji.

Na samom pocetku skupu su se obratili predstavnici MO Republike Bugarske i Vojnog komiteta NATO-a u Briselu (preko videolinka), te predsjednik C.I.O.R-a, pukovnik Popov.  Nakon kratkog predstavljanja nacionalnih organizacija konferencija se nastavila kroz raspravu o slijedecim temama:

-Koncept uspostave regionalne mreže nevladinih organizacija na polu sigurnosti na potpredsjednicaZapadnom Balkanu- ciljevi i nacini uspostave

  • -Sudjelovanje pricuvnih casnika i bivših zaposlenija ministarstavamorbunutarnjih poslova i obrane u medunarodnim mirovnim operacijama
  • -Sudjelovanje partnerskih organizacija u znacajnim povijesnim i kulturnim dogadajima u zemljama regije
  • -Zajednicki naporu na održavanju i ocuvanju vojnih spomenika i simbola
  • -Prezentacija prioriteta CIOR-a i ciljevi Bugarskog predsjedavanja  organizacijom tijekom 2014-2016. Godine

Tijekom konferencije Hrvatska delegacija je pozvala prisutne na sudjelovanju na “SNIPER  CUP-u 2014”,  i  CIOR WORKSHOP-u “OPATIJA-2014”.
Skup je održan u Centru Crvenog Križa Republike Bugarske u Donjem Lozenu blizu Sofije a sponzoriran je od strane NATO-a.
Sastavni dio skupa bila je i nazocnost na svecanom obilježavanju 26.ožujka, Bugarskog nacionalnog praznika, dan kada je Bugarska vojska u Prvom Balkanskom ratu, poslije duge opsade osvojila Jedrene. Svecanosti su, ispred spomenikaOdrinskoj epopeji u Sofiji, nazocili: potpredsjednica Republike Bugarske, gospoda Margita Popova, ministar obrane gospodin Angel Petrov Naydenov , predstavnici Udruge Trakijskih Bugara i drugi.