“KARLOVAC 2011” SUSRET PRIČUVNIH ČASNIKA HČZ RH

HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR-ZAJEDNICA UDRUGA održao je redovni godišnji susret u Karlovačkoj županiji, gradovima: Ogulin, Slunj i Karlovac u dane 10. i 11. lipnja 2011.godine, pod nazivom “KARLOVAC 2011”.