HODNJA NA DILJ GORI

hodnjaSukladno godišnjem Planu rada HČZ Osijek je 09.07.2016. je organizirao hodnju na Dilj gori  na poznato “Sovsko jezero” u samoj blizini sela Sovski dol, koji je udaljen od Osijeka oko 70 km. Ista smo iskorištena i za rekreaciju članova HČZ. Na hodnju i rekreacijasko druženje odazvalo se dvadesetak članova HČZ Osijek.