Trenutno pregledavate HČZ OSIJEK-CILJANJE IZ KRATKOG NAORUŽANJA

HČZ OSIJEK-CILJANJE IZ KRATKOG NAORUŽANJA

HČZ- Osijek je izvršilo 09.05.2017 ciljanje iz kratkog naoružanja za svoje članove u skladu sa Planom rada za 2017 godinu . Ciljanju na strelištu PAMPAS pristupilo je 15 članova. Pomoć u organizaciji ciljanja pružio je Građanski streljački klub OSIJEK 1784. Voditelj ciljanja bio je brigadir u miru Filip Aračić a pucalo se tri serije po pet metaka , kalibra 9mm, sa vrlo dobrim rezultatima. (Miroslav Jularić)