Trenutno pregledavate Bilateralni susret predstavnika Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga  i rumunjske udruge AMVVD, Split, 1. listopada 2021.

Bilateralni susret predstavnika Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga i rumunjske udruge AMVVD, Split, 1. listopada 2021.

Inicijalni bilateralni susret čelnih predstavnika rumunjske udruge AMVVD (The Association of Miltary Veterans & Veterans with Disabilities „Holy Great-Martyl Demitrius the Myroblyte“) i predstavnika Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga, održan je u Splitu 1. listopada 2021. godine.  Izaslanstvo AMVVD-a nazočilo je Jadranskoj obrambenoj i zrakoplovnoj izložbi i konferenciji  ASDA 2021 („Adriatic Sea Defense & Aerospace Exhibition and Conference“), koja je održana u Spaladium areni od 29. rujna do 1. listopada, tijekom koje je oružje i opremu izlagalo više od 150 proizvođača iz 24 države.

Rumunjska udruga ove je godine po drugi puta posjetitelj izložbe u Splitu, a tijekom prvog njihovog posjeta izložbi ASDA 2019 u travnju prije dvije godine s rumunjskim predstavnicima se je zbog spriječenosti predstavnika HČZ-ZU na našu zamolbu sastalo izaslanstvo Hrvatskog generalskog zbora, koje je predvodio general Josip Štimac.

Inicijalnom sastanku su sa strane rumunjske udruge AMVVD nazočili predsjednik, umirovljeni natporučnik Marius Apostol, zatim prvi potpredsjednik, umirovljeni brigadir Dan Cosma, glavni tajnik, umirovljeni brigadir Florin-Catalu Tutunaru te pomoćnik predsjednika za međunarodnu suradnju, umirovljeni brigadir Eugen Bucoveanu. U ime HČZ-ZU sastanku su nazočili njen predsjednik, umirovljeni brigadir Branko Gačak i zamjenik glavnog tajnika, umirovljeni bojnik Mladen Lalić.

Na početku sastanka predsjednik HČZ-ZU Branko Gačak se zahvalio na prilici za boljim upoznavanjem s djelokruga rada i aktivnostima rumunjske udruge AMVVD te uvodno upoznao goste o aktivnostima HČZ-ZU u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivnosti u RH se pretežito odnose na njegovanje vrijednosti iz Domovinskog rata te prijenosu stručnih znanja o razvoju vojno-sigurnosnih sustava i naoružanja u svijetu na članstvo HČZ-a, dok se aktivnosti na međunarodnom planu odnose na multilateralni kontekst djelovanja unutar CIOR-a i Gaminger inicijative, a bilateralni suradnji na aktivnosti sa srodnim strukovnim udrugama časnika iz Slovenije, Italije i Mađarske.

Predsjednik AMVVD-a se zahvalio na organizaciji sastanka te uvodno upoznao o organizaciji, djelokrugu rada te trenutnim aktivnostima i aktivnostima planiranim u budućnosti. Pri tome je spomenuo povezanost u radu s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova Rumunjske. AMVVD je nevladina, neprofitna i izvanstranačka udruga koja u svojih 37 podružnica okuplja oko 30 tisuća pripadnika oružanih snaga i policije. Područje djelovanja odnosi se o skrbi obitelji poginulih i ranjene pripadnike rumunjskih OS i policije koji su stradali tijekom međunarodnih vojnih misija (pretežito BiH, Irak i Afganistan) te pripadnika koji su na bili koji način pretrpjeli fizičku ili psihičku traumu tijekom izvršenja borbenih djelovanja izvan Rumunjske. Procjenjuje se da se u 20% slučajeva kod pripadnika rumunjskih OS i policije koji su bili uključeni u aktivnosti borbenih djelovanja u misijama izvan Rumunjske zabilježeni razni oblici PTSP-a. AMVVD je uključena u aktivnosti države te provodi projekte izgradnje veteranskih cenata, bolnica te drugih kapaciteta kojima se nastoji pomoći više od 12 tisuća pripadnika rumunjskih OS i policije u liječenju fizičkih i psihičkih trauma te povećati njihovom liječenju, oporavku i uključivosti u društvene tijekove. U tom kontekstu izaslanstvo je prilikom dolaska u Hrvatsku posjetilo Opću i veteransku bolnicu „Hrvatski ponos“ u Kninu.

Nakon uvodnog upoznavanja predsjednik HČZ-ZU se osvrnuo na resorno Ministarstvo hrvatskih branitelja koje je unazad nekoliko godina učinilo goleme iskorake u vezi skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju te članove njihovih obitelji. U tom kontekstu rumunjsko izaslanstvo upoznato je s novim zakonskim propisima, zatim o organizacijskim promjenama unutar MHB i ustrojavanjem područnih odjela i centara za psihosocijalnu pomoć, ustrojavanjem i ulogom Doma hrvatskih veterana u Lipiku te Veteranskih centara u Daruvaru, Petrinji, Sinju, Šibeniku i Osijeku te o drugim aspektima skrbi o braniteljskoj populaciji.

Rumunjska strana upoznata je kako u Hrvatskoj djeluje udruga koja skrbi o braniteljskoj populaciji stradaloj tijekom Domovinskog rata, čiji naziv HVIDR-a najneposrednije govori o području djelovanja. Stoga bi bilo oportuna da se prilikom sličnih susreta, prvenstveno zbog područja djelovanja i članstva u slijedne aktivnosti po mogućnosti uključi i HVIDR-a. U tom kontekstu rečeno je da će HČZ-ZU o ovom susretu upoznati nadležno ministarstvo i udrugu HVIDR-a s ciljem uspostave kvalitetnije i dugoročnije suradnje.

Na kraju sastanka predsjednik AMVVD-a je pozvao izaslanstvo HČZ-ZU ili mješovito hrvatsko izaslanstvo (sastavljeno od predstavnika resornog ministarstva, HČZ-ZU, HVIDR-a…) u uzvratni posjet u Rumunjsku. Za vrijeme posjeta predlaže BSDA 2022 („Black Sea Defense & Aerospace Exhibition 2022“) koja se održava od 20. do 23. svibnja iduće godine u Bukureštu. Rumunjska strana spremna je snositi troškove smještaja hrvatskog izaslanstva za vrijeme preporučenog 7-dnevnog boravka u Rumunjskoj, tijekom kojeg bi uz aktivnosti u okviru BSDA 2022. hrvatsko izaslanstvo bilo uključeno u posjete CRRV („Recovery & Healing Center for Veterans“), zatim „Dealu Monastery Hospital“ te drugim sličnim institucijama.

Predsjednik HČZ-ZU se zahvalio na ljubaznoj ponudi te kazao kako će učiniti dodatne korake i pokrenuti aktivnosti upoznavanja nadležnog ministarstva te udruge HVIDR-a u cilju osiguranja sredstava radi posjeta mješovitog izaslanstva koje bi posjetilo Rumunjsku tijekom održavanja BSDA 2022. Na kraju su razmijenjeni prigodni protokolarni darovi a razgovori nastavljeni tijekom radnog ručka.

Izvješće sastavio:

Branko Gačak

predsjednik HČZ-ZU