Redovna godišnja izborna Skupština HČZ Grada Novske, Općina Jasenovac i Lipovljani Novska, 24.ožujka 2023.

Redovna godišnja izborna Skupština Hrvatskog časničkog zbora Grada Novske, Općina Jasenovca i Lipovljana održana je u Domu hrvatskih branitelja, 24. ožujka u Novskoj. Prije održavanja sjednice zapaljeni su lampioni ispred spomenika u Gradskom parku u Novskoj u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje. Sjednica Skupštine započela je intoniranjem državne himne i minutom tišine za poginule i umrle hrvatske branitelje. Sjednicu je otvorio predsjednik Edvard Bogović, koji je nakon predlaganja i usvajanja dnevnog reda i prijedloga članova Radnog predsjedništva i Verifikacijskog povjerenstva podnio Izvješće o radu za 2022. godinu. U nastavku rada sjednice tajnik Stipan Ćosić podnio je Financijsko izvješće za 2022. godinu, a predsjednik Nadzornog odbora Vlado Sataj Izvješće Nadzornog odbora. Predsjednik Suda časti Branko Brozović podnio je Izvješće Suda časti za 2022. godinu. Predsjednik udruge i Radnog predsjedništva Edvard Bogović upoznao je nazočne s Planom rada i Financijskim planom za 2023. godinu. Sva predložena izvješća za 2022. i planski dokumenti za 2023. godinu jednoglasno su usvojeni.

Nakon davanja razrješnice sadašnjem sazivu tijela, reizabrani su članovi Izvršnog odbora, Suda časti te predsjednik i dva dopredsjednika. Za predsjednika je ponovo izabran Edvard Bogović, dok su za dopredsjednike ponovo izabrani Nenad Medvedović i Drago Števinović. Izabrani članovi Nadzornog odbora i Suda časti će na odvojenim sastancima izabrati svoje predsjednike.

Prije kraja sjednice Skupštine izaslanicima su se obratili predstavnici braniteljskih udruga i medija. Izaslanik predsjednika HČZ – Zajednice udruga Igora Majetića bio je glavni tajnik Branko Gačak, koji se u ime predsjednika zahvalio na pozivu te informirao nazočne o glavnim godišnjim aktivnostima i srednjoročnim planovima na razini Zajednice udruga u kojima se očekuje aktivno sudjelovanje matičnih udruga-članica.

Tekst: Branko Gačak

Fotografije: HČZ Novska i Branko Gačak