nove_uniformeOČITOVANJE MINISTRA OBRANE, ANTE KOTROMANOVIĆA NA UPIT HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA O NOŠENJU VOJNIH ODORA I ČINOVA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

Člankom 213.Zakona o službi u OS RH (NN broj 73/13) propisano je da časnici i dočasnici kojima je služba prestala uz častan otpust imaju pravo nanošenje vojne odore u svečanim prigodama. Časnici i dočasnici kojima je služba prestala uz častan otpust u slučaju neovlaštenog nošenja vojne odore ili dijelova vojne odore s propisanim oznakama pripadnosti OS RH kaznit će se za prekršaj za neovlašteno nošenje vojne odore.

Člankom 18. Pravilnika o vojnim odorama (NN broj 58/11 i 113/11) propisano je da umirovljeni časnici i dočasnico mogu nositi službene i svečane vojne odore koje su nosili prije umirovljenja te se one nose u svečanim prigodama u OS (vojne svečanosti, vojne proslave, vojne počasti, vojne žalosti te druge svečane prigode).

Istim člankom propisano je da hrvatski branitelji iz Domovinskog rata mogu u svečanim prigodama u OS RH i u prigodama službenog obilježavanja obljetnica vezanih iz cjeline u kojima su sudjelovali u Domovinskom ratu ili z obljetnice zbivanja iz Domovinskog rata nositi službene vojne odore, ako ih posjeduju, a mogu nisiti i vojne odore iz Domovinskog rata.

Umirovljeni časnici, dočasnici i vojnici, odnosno mornari, nose oznake činova OS RH koji su im dodijeljeni.

Činjenica da se prigodom umirovljenja branitelja-pripadnika policije, prema njihovim zvanjima, mirovine usklađuju sa činovima OS RH ne znači da su im dodijeljeni činovi.

Očitovanje Kl. 053-01/14-01/140, Ur.br. 512-01-14-4, od 14.05.2014.godine