MODUL 1. (temeljne informacije) - Izobrazba za članove HČZ Sveti Petar Orehovec

Sv. Petar Orehovec, Kulturni centar, 22. prosinca 2023.

Izrada ovog materijala omogućena je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj je isključiva odgovornost HČZ-ZU.

Provoditelj izobrazbe:Branko Gačak, glavni tajnik HCZ-ZU

Informacije sadržane u ovoj izobrazbi dobivene su tijekom serije izobrazbi u organizaciji NZRCD tijekom prijelaznog, pripremnog razdoblja Sustavnih podrški i služe u svrhu daljnjeg prijenosa znanja s razine HČZ-ZU na čelne strukture u matičnim udrugama i zupanijskim Savezima udruga Hrvatskog časničkog zbora. Konačni cilj je prijenos relevantnih informacija radi osposobljavanja unutarnjih potencijala udruga-članica za prijave na javne pozive i natječaje koje će u financijskom razdoblju 2021. – 2027. objavljivati institucije Vlade RH (PT-1 i PT-2) i biti financirani sredstvima EU

Izobrazba je provedena 22. prosinca u vremenu od dva školska sata i predstavlja četvrtu i posljednju izobrazbu vezanu uz Plan provedbe aktivnosti u pripremnom, prijelaznom razdoblju Nacionalne sustavne podrške. Izobrazba je dogovorena i provedena uz nazočnost čelnih struktura i članovima Hrvatskog časničkog zbora Sv. Petar Orehovec. Ovoj izobrazbi nazočilo je 30-ak članova, pretežito članova udruge. U ime Općine Sv. Petar Orehovec izobrazbi je nazočio općinski načelnik Franjo Poljak. Cilj izobrazbe bio je utvrđivanje mogućeg interesa za daljnjim izobrazbama koje su planirane Planom provedbe aktivnosti u 2024. (vidi potpisnu listu).

Sadržaj izobrazbe:

Na početku izobrazbe voditelj projekta dao je naglaske vezane uz suradnju s NZZRCD koja započinje početkom 2014. i traje do kraja 2017. traje kao Institucionalna podrška, nakon čega započinje period podrške temeljem Sporazuma o razvojnohj suradnji s Centrima znanja za društveni razvoj civilnog društva. Razdoblje Razvojne suradnje završava 31. prosinca 2023., a od 1. siječnja iduće godine započinje razdoblje Nacionalne sustavne podrške Nacionalne zaklade. Posljednih šest mjesci 2023. predstavlja prijelazno, pripremno razdoblje Nacionalne sustavne podrške koje je ustrojeno radi lakšeg i konzintinuiranog prelaska na novi oblik suradnje i financijske podrške od 1. siječnja iduće godine. Tijekom vremena prijelaznog, pripremnog razdoblja NZRCD je kroz 26 (dvadesetišest) modula izobrazbi obučavala 88 korisnika, odnosno predstavnika udruga, koji će od 1. siječnja iduće godine biti obuhvaćeni ovim vidom financijske podrške – Nacionalnom sustavnom podrškom.

U prvom dijelu predavanja govoreno je općenito o institucionalnom okviru i nacionanom zakonodavstvu vezanom uz korištenje europskih fondova, zatim o korisnicima sredstava, nadležnostima upravljačkih (UT) i posredničkih tijela (PT1 i PT2) te iznosima predviđeni za RH kroz ESF+, kao i sveukupnom iznosu financijske potpore iz EU u okviru programskog razdoblja 2021. – 2027. (financijskoj perspektivi) predvičenim za RH. 

Drugi dio izobrazbe odnosio se na temeljno upoznavanje s natječajnom dokumentacijom za prijavu nacionalnih i EU projektnih prijedloga. U sklopu ovih prezentacija ukazano je na važnost razumijevanja sadržaja objavljenih natječaja ili javnih poziva te razumijevanja Uputa za prijavitelje. U svrhu pojašnjenja korišteni su materijali NZRCD (13. modul izobrazbe NZRCD) vezani uz Upute za prijavitelje u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) Europskog socijalnog fonda (ESF) u Programskom razdoblju 2014. – 2020. i Uputama za prijavitelje Europskog socijalnog fona plus (ESF+) u Programskom razdoblju 2021. – 2027.

Nakon izobrazbe organiziran je predblagdanski domjenak za sudionike izobrazbe.

Izobrazbu vodio: Branko Gačak

Početak: 16:30, završetak: 18:00 sati

  • Tekst: Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU i voditelj projekta tijekom PPR NSP
  • Fotografije: Dragutin Gajski i Branko Gačak
  • Dizajn mrežne stranice: Stanislav Linić, web-master HČZ-ZU
  • Obrada fotografija: Mladen Lalić, poslovni tajnik HČZ-ZU