Izobrazba za članove HČZ Hrvatskog Zagorja - MODUL 1. (dopunjene temeljne informacije)

Desinić, 13. siječnja 2024.

Izrada ovog materijala omogućena je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj je isključiva odgovornost HČZ-ZU.

Aktivnost je provedena 13. siječnja i predstavlja prvu ovogodišnju izobrazbu, za koju su korišteni materijali prikupljeni tijekom serije izobrazbi koje je u 26 odvojenih tematskih izobrazbi provela Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Izobrazba je dogovorena i provedena uz nazočnost predstavnika čelnih struktura i članovima Hrvatskog časničkog zbora Hrvatskog Zagorja, i nazočilo joj je dvadeset i pet članova udrug (vidi potpisnu listu). Cilj izobraztbe uključivao je utvrđivanje mogućeg interesa za daljnjim izobrazbama koje su planirane Planom provedbe aktivnosti u 2024. Materijali svih 26 izobrazbi provedenih u okviru PPR-a te prezentacija snimljena je na tri USB memorije, koje su predane HČZ-u Hrvatskog Zagorja. Najavljene su i moguće slijene izobrazbe ili radionice vezana uz konkretna područja interesa vodstva i članova udruge.

Nakon izobrazbe organiziran je predblagdanski domjenak za sudionike, koje je financiran sredstvima HČZ Hrvatskog Zagorja.

Izobrazbu vodio: Branko Gačak

Početak: 16:00, završetak: 18:00 sati

Nazočno: 25 sudionik (vidi potpisnu listu).

Tekst: Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU i voditelj projekta tijekom PPR NSP

Fotografije: Branko Gačak i Brane Gradišnik

Dizajn mrežne stranice: Stanislav Linić, web-master HČZ-ZU

Obrada fotografija: Mladen Lalić, poslovni tajnik HČZ-ZU

Sadržaj izobrazbe:

Na početku izobrazbe voditelj projekta dao je naglaske vezane uz suradnju s NZRCD koja započinje početkom 2014. i traje do kraja 2017. traje kao Institucionalna podrška, nakon čega započinje period podrške temeljem Sporazuma o razvojnoj suradnji s Centrima znanja za društveni razvoj civilnog društva. Razdoblje razvojne suradnje završava 31. prosinca 2023., a od 1. siječnja ove godine započinje razdoblje Nacionalne sustavne podrške Nacionalne zaklade. Posljednih šest mjeseci 2023. predstavlja prijelazno, pripremno razdoblje Nacionalne sustavne podrške koje je ustrojeno radi lakšeg i konzintinuiranog prelaska na novi oblik suradnje i financijske podrške od 1. siječnja ove godine. Tijekom vremena prijelaznog, pripremnog razdoblja NZRCD je kroz 26 (dvadesetišest) modula izobrazbi obučavala 88 predstavnika udruga, koji će od 1. siječnja tekuće godine biti obuhvaćeni ovim vidom financijske podrške – Nacionalnom sustavnom podrškom. U prvom dijelu predavanja govoreno je općenito o institucionalnom okviru i nacionanom zakonodavstvu vezanom uz korištenje europskih fondova, zatim o korisnicima sredstava, nadležnostima upravljačkih i posredničkih tijela te iznosima predviđeni za RH kroz ESF+, kao i sveukupnom iznosu financijske potpore iz EU u okviru programskog razdoblja 2021. – 2027. Drugi dio izobrazbe odnosio se na temeljno upoznavanje s natječajnom dokumentacijom za prijavu nacionalnih i EU projektnih prijedloga. U sklopu ovih prezentacija ukazano je na važnost razumijevanja sadržaja objavljenih natječaja ili javnih poziva te razumijevanja Uputa za prijavitelje. U svrhu pojašnjenja korišteni su materijali NZRCD vezani uz Upute za prijavitelje u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) Europskog socijalnog fonda (ESF) u Programskom razdoblju 2014. – 2020. i Uputama za prijavitelje Europskog socijalnog fona plus (ESF+) u Programskom razdoblju 2021. – 2027. U okviru ovog dijela izobrazbe dat je značaj praćena mrežnih stranica Ureda Vlade RH za udruge, koja svake godine početkom godine objavljuje popis nositelja javnih poziva i natječaja od razina jedinica lokalne i regionalne samouprave do javnih poziva koje objavljuju nadležna ministarstva u okviru svojih djelokruga rada. Pri tome je naglašena potreba praćenja javnih pozva i natječaja koje će objavljivati Ministarstvi hrvatskih branitelja, zatim Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Nacionalne zaklade za ratvoj civilnog društva.