IZOBRAZBA ZA ČELNIKE TIJELA HČZ VRBOVEC

MODUL 1. (dopunjene temeljne informacije)

Vrbovec, Zgrada gradske uprave – Mala dvorana, 8. veljače 2024..

Izrada ovog materijala omogućena je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj je isključiva odgovornost HČZ-ZU.

Aktivnost je provedena 7. veljače kao druga ovogodišnja izobrazba, za koju su korišteni materijali prikupljeni tijekom serije izobrazbi koje je provela Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Izobrazba je provedena za i uz nazočnost predstavnika čelnih tijela Hrvatskog časničkog zbora Vrbovec. Nazočili su joj predsjednik i zamjenik predsjednika udruge Milorad Milenković i Marijan Plahutar, zatim članovi Izvršnog i Nadzornog odbora. Izobrazbi je nazočio i predsjednik Saveza udruga Hrvatskog časničkog zbora Zagrebačke županije Zoran Palčić. Cilj izobrazbe bio je utvrđivanje mogućeg interesa za slijednim izobrazbama koje su planirane Planom provedbe aktivnosti u 2024., koje će se kroz MODUL 2. (početni napredni modul) provoditi do kraja godine u slučaju značajnijeg interesa za daljnjim produbljivanjima spoznaja dobivenih putem ovog modula.

Sadržaj izobrazbe:

Na početku izobrazbe voditelj projekta, glavni tajnik HČZ-ZU Branko Gačak upoznao je nazočne sa suradnjom s NZRCD koja započinje početkom 2014. i traje do kraja 2017. traje kao Institucionalna podrška, nakon čega započinje period podrške temeljem Sporazuma o razvojnoj suradnji s Centrima znanja za društveni razvoj civilnog društva. Razdoblje Razvojne suradnje završava 31. prosinca 2023., a od 1. siječnja ove godine započinje razdoblje Nacionalne sustavne podrške Nacionalne zaklade. Posljednjih šest mjeseci 2023. predstavlja prijelazno, pripremno razdoblje Nacionalne sustavne podrške koje je ustrojeno radi lakšeg i kontinuiranog prelaska na novi oblik suradnje i financijske podrške od 1. siječnja ove godine. Tijekom vremena prijelaznog, pripremnog razdoblja NZRCD je kroz 26  modula izobrazbi obučavala 88 predstavnika udruga, koji su od 1. siječnja ove godine obuhvaćene ovim vidom financijske podrške, odnosno Nacionalnom sustavnom podrškom. U prvom dijelu predavanja govoreno je općenito o institucionalnom okviru i nacionalnom zakonodavstvu vezanom uz korištenje europskih fondova, zatim o korisnicima sredstava, nadležnostima upravljačkih i posredničkih tijela te iznosima predviđeni za RH kroz ESF+, kao i sveukupnom iznosu financijske potpore iz EU u okviru programskog razdoblja 2021. – 2027. Drugi dio izobrazbe odnosio se na temeljno upoznavanje s natječajnom dokumentacijom za prijavu nacionalnih i EU projektnih prijedloga. U sklopu ovih prezentacija ukazano je na važnost razumijevanja sadržaja objavljenih natječaja ili javnih poziva te razumijevanja Uputa za prijavitelje. U svrhu pojašnjenja korišteni su materijali NZRCD vezani uz Upute za prijavitelje u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) Europskog socijalnog fonda (ESF) u Programskom razdoblju 2014. – 2020. i Uputama za prijavitelje Europskog socijalnog fona plus (ESF+) u Programskom razdoblju 2021. – 2027. U okviru ovog dijela izobrazbe dat je značaj praćena mrežnih stranica Ureda Vlade RH za udruge, koja svake godine početkom godine objavljuje popis nositelja javnih poziva i natječaja od razina jedinica lokalne i regionalne samouprave do javnih poziva koje objavljuju nadležna ministarstva u okviru svojih djelokruga rada. Pri tome je naglašena potreba praćenja javnih pozva i natječaja koje će objavljivati Ministarstvo hrvatskih branitelja, zatim Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

  • Izobrazbu vodio: Branko Gačak
  • Početak: 19:00, završetak: 20:00 sati
  • Nazočno: 10 sudionika (vidi potpisnu listu).
  • Tekst: Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU i voditelj projekta tijekom PPR NSP
  • Fotografije: Branko Gačak
  • Dizajn mrežne stranice: Stanislav Linić, web-master HČZ-ZU
  • Obrada fotografija: Mladen Lalić, poslovni tajnik HČZ-ZU